Voer uw zoekbegrip in

Internationale Vrouwendag bij PETER HAHN

(Foto achtergrond: Povareshka / iStock /Getty Images Plus)

Elke dag en elk uur kunnen wij er zelf voor kiezen om kritisch te zijn over stereotypen. Om vooroordelen te bestrijden, onze denkbeelden te verruimen, situaties te verbeteren en de prestaties van vrouwen te vieren. Samen kan ieder van ons helpen een wereld te creëren waarin mannen en vrouwen gelijk zijn. Elk jaar op 8 maart komt deze belangrijke missie extra in beeld. Internationale Vrouwendag herinnert ons eraan wat wij op weg naar een wereld met gelijke kansen voor mannen en vrouwen al bereikt hebben. Het laat ons ook zien welke uitdagingen er nog voor ons liggen. Ieder jaar vragen wij daarom vrouwen die met PETER HAHN te maken hebben naar hun ervaringen, meningen en wensen in het kader van dit thema.

Internationale Vrouwendag 2021: Women in Leadership

Het motto van dit jaar ’Women in leadership’ hebben wij aangegrepen om de vrouwen bij PETER HAHN te vragen naar hun visie op het thema gelijke behandeling. Hierbij kwamen natuurlijk vrouwelijke medewerkers van PETER HAHN aan het woord, gezien het motto van dit jaar voornamelijk in leidinggevende posities, maar ook collega’s van partnerbedrijven en leveranciers in het buitenland. Wij hebben ze gevraagd wanneer en waar zij met discriminatie te maken hebben gehad, waar zij eventueel juist positieve ervaringen met gelijkheid hebben opgedaan en wat zij hopen met het oog op de toekomst.

Susanne Ackstaller alias Texterella, blogger:

De eerste jaren na mijn studie was ik werkzaam bij een autofabrikant. Uiteraard werd mij in die tijd tijdens het sollicitatiegesprek gevraagd of ik een kinderwens had. Ik heb dat bevestigd en de functie toch gekregen. (Ondanks dat ik bij een ander bedrijf hierom afgewezen werd). Of ze jonge mannen ook vragen naar hun gezinsplannen? Ik vraag het mij af. Toen ik na mijn eerste kind wilde blijven werken, moest mijn wens om thuis te werken door de directie persoonlijk worden goedgekeurd. Zo nieuw was dat idee toen. Na mijn tweede kind ben ik voor mezelf begonnen. Het leek mij te ingewikkeld om als vrouw en moeder van twee kinderen binnen de hoofdzakelijk door mannen gedomineerde autobranche vooruit te komen. Een stap waar ik nooit spijt van heb gekregen.

Sindsdien is er veel veranderd, te beginnen bij veel betere kinderopvangmogelijkheden door ouderschapsverlof voor zowel moeders als vaders, maar ook door de hele genderdiscussie en andere zaken. Het bewustzijn is gegroeid dat, hoewel het nog altijd ontbreekt aan vanzelfsprekendheid, vrouwen dezelfde kansen (en beloning) moeten krijgen als mannen. Een vanzelfsprekendheid, die niet alleen bestaat uit mooie woorden, maar vooral ook uit daden.

Wat ik graag zou willen? Dat de koers voor de toekomst van vrouwen minder wordt bepaald door ‘oude blanke mannen’! Wij vrouwen moeten veel meer betrokken worden bij beslissingen over ons eigen leven. En dit vraagt iets van ons: wij hebben vrouwen nodig die de discussie aan durven gaan, die politiek actief willen zijn en zich daar willen inzetten voor de belangen van vrouwen.

Susanne Ackstaller (Foto: Susanne, IG @textelle)

Marlen Bistritz, PETER HAHN

Als vrouw met een leidinggevende functie komt ieder van ons waarschijnlijk wel eens op het punt dat we ons afvragen: ’gebeurt dat nu omdat ik een vrouw ben?’. Als ik terugblik op mijn 15-jarige loopbaan, kan ik mij gelukkig geen situatie herinneren waarin ik mij bewust ongelijk behandeld heb gevoeld. In mijn beginperiode als leidinggevende zat er juist iemand boven mij die mijn potentie zag en aanmoedigde. In de loop van de tijd heb ik dan ook het beeld ontwikkeld dat ik gelijkwaardig ben. Daar heb ik geen enkele twijfel over.

Tegelijkertijd zie ik dat we nog een lange weg te gaan hebben om een gelijke behandeling te bereiken. Ik denk dat hiervoor nog meer vrouwen in leidinggevende functies nodig zijn, vooral in het hogere management. Over sommige dingen denken vrouwen en mannen nu eenmaal verschillend en dat is maar goed ook. Juist door deze verschillen kunnen ze elkaar perfect aanvullen. Daar moeten wij veel meer gebruik van gaan maken in plaats van bang te zijn dat iemand anders functioneert, andere belangen heeft of de dingen anders aanpakt. Juist de mix leidt tot een beter resultaat en meer succes, meetbaar in cijfers en in tevredenheid onder werknemers. Dat vergt mijns inziens nog lef, namelijk om los te komen van bepaalde oude structuren en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen, dus ook voor vrouwen en hun sterke punten.

Mariella Gonzales uit Peru

In Latijns-Amerika wordt slechts 7% van alle leidinggevende posities ingevuld door vrouwen. In Peru zijn slechts 3 van de 10 managers vrouw. Vooral voor vrouwen met een gezin of alleenstaande moeders is het moeilijk om een leidinggevende positie te bereiken.

Gelukkig is er in de laatste jaren veel veranderd. Ik ervaar meer waardering en voel me meer betrokken als vrouw. Ik heb veel vriendinnen die intussen manager zijn geworden en natuurlijk probeer ik ook net zoveel vrouwen als mannen aan te stellen als manager binnen mijn eigen bedrijf. Desondanks is genderdiscriminatie nog altijd alomtegenwoordig.

Voor de toekomst hoop ik dat er meer vrouwen in leidinggevende posities terecht zullen komen en dat alle vrouwen financieel onafhankelijk kunnen zijn, vooral in moeilijke tijden zoals nu. Ik denk dat daarvoor een betere toegang tot internet, onderwijs en andere basisvoorzieningen in de Andes-gemeenschap noodzakelijk is. We zijn op de goede weg, maar er is nog veel te doen!

Marta, influencer:

Volgens mij worden vrouwen en mannen nog altijd ongelijk behandeld, hoewel het op papier anders lijkt. Seksisme in de media, op de werkplek en in het dagelijks leven is nog altijd een thema dat onze aandacht vraagt en waar wij tegen moeten strijden. Wij vrouwen moeten weer actief opkomen voor onze rechten. Er is meer feminisme nodig, in ons denken, in ons eigen handelen, in intermenselijk, beroepsmatig en ook politiek opzicht. Wij zouden de bestaande rolverdeling eens goed onder een vergrootglas moeten leggen. Het zou fijn zijn als er meer moedige mannen waren, die zich los durven maken van oude ideeën over wat mannelijk is. Mannen die hun partner, vriendin of vrouwelijke collega respecteren en ondersteunen. Vrouwen moeten gaan zien dat het niet altijd gaat om persoonlijke problemen waar ze mee te maken hebben, maar dat veel van die problemen samenhangen met het vrouw zijn. Het is belangrijk dat wij hierin vóór en samen met onze dochters verandering brengen, zodat alle vrouwen een beter perspectief krijgen, niet alleen in ons land.

Marta (Foto: Marta, IG @marti_7447)

Fatma Özdemir uit Turkije

Ik wil niet pessimistisch klinken, maar gelijke behandeling van vrouwen en mannen zal in de nabije toekomst nog geen realiteit worden. Ik heb het gevoel dat de populariteit van het thema in de laatste jaren en vooral tijdens de pandemie is afgenomen.

Door de pandemie konden wij echter ook ervaren, hoe belangrijk het werk van vrouwen is en hoe belangrijk hun leidinggevende capaciteiten zijn. Daarom moeten wij vrouwen samenwerken aan een eerlijke en pandemievrije toekomst.

Virginia Halsig, PETER HAHN

Heel veel vrouwen om mij heen, zo heeft mijn werk in de mode er gelukkig altijd uitgezien. Ik heb het gevoel van en de ervaringen met discriminatie opgedaan tijdens professionele reizen in het buitenland naar ontwikkelingslanden. Deze ervaringen hebben mij laten inzien hoe belangrijk het is dat wij als vrouwen iets concreets doen voor vrouwenrechten en gelijke behandeling. Daarom vind ik Internationale Vrouwendag zo geweldig.

Mijn moeder heeft zich altijd ingezet voor het thema vrouwenrechten en gelijke behandeling. Ik ben opgegroeid met het tijdschrift EMMA en met discussies over gelijkwaardigheid. Een trotse en zelfverzekerde vrouw zijn is daarbij de sleutel volgens mij en mijn moeder. Mijn moeder zegt vaak: vroeger was het gemakkelijk voor mannen, nu is het ook niet zo gemakkelijk meer voor mannen. Gelijkheid

Mijn professionele omgeving bestaat uit een sterke vrouwelijke basis, maar aan de top van de driehoek wordt het steeds mannelijker. Waarom is dat? Moeten vrouwen nog steeds door mannen worden aangemoedigd om de top te bereiken? Daarom ben ik voorstander van een vrouwenquotum.

Adelaide Santos, Hoofd Inkoop in Portugall

Gelukkig heb ik mij nooit gediscrimineerd gevoeld omdat ik vrouw ben. Tegenwoordig bestaat ons team geheel toevallig uitsluitend uit vrouwen en volgens mij leven wij in een zeer gezonde professionele omgeving, zowel binnen als buiten het kantoor.

Ik ben ervan overtuigd, dat wij in een eerlijke en ontwikkelde samenleving allemaal beoordeeld moeten worden op de kwaliteit van ons werk en niet op ons geslacht. Ik probeer dit mee te geven aan iedereen met wie ik werk.

Internationale Vrouwendag 2020: Each for Equal

Ook afgelopen jaar, waarin het motto luidde ’Each for Equal’, dus ’Iedereen voor gelijke behandeling’, hebben wij onze collega’s en partners gevraagd hun ervaringen met vooroordelen en hun ideeën over gelijke behandeling en rolverdeling met ons te delen. Hier vertellen zij u, met welke vooroordelen zij geconfronteerd werden en wat zij er aan hebben gedaan om hier sterker uit te komen en om gelijke behandeling een stapje dichterbij te brengen.

Tina Stridde, Aid by Trade Foundation

Ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en voor de vrijheid die ik heb om mijn eigen leven vorm te geven. Helaas ziet het leven van vrouwen er in veel delen van de wereld heel anders uit. Door mijn werk als leidinggevende bij de ‘Aid by Trade Foundation’ kan ik eraan bijdragen dat het leven voor vrouwen in Afrika een stukje rechtvaardiger wordt.

Veel Afrikaanse vrouwen zijn echte multitaskers. Ze voeden hun kinderen op, zorgen voor de hele familie en werken heel hard op het veld. Daarbij ondervinden zij veel discriminatie en ongelijkheid. De genderprojecten van Cotton made in Africa helpen veel vrouwen in Afrika om meer erkenning in de samenleving te krijgen, financieel onafhankelijk te worden en meer respect te krijgen. Ik ben trots op dit succes en het motiveert mij en mijn collega’s elke dag weer om aan het werk te gaan.

Patrizia Strupp, PETER HAHN

Ik vind het belangrijk dat vrouwen en vooral jonge meisjes dezelfde mogelijkheden krijgen als het andere geslacht. Mijn moeder wilde altijd dat alle deuren voor haar dochter open zouden staan. Deuren die voor meisjes van een generatie daarvoor nog gesloten waren. Tegenwoordig is gelijke behandeling in ons land op papier geregeld, maar in de praktijk heersen er helaas nog altijd veel vooroordelen.

Laten we eerlijk zijn: hoeveel mannen kent u die meer dan twee maanden ouderschapsverlof opnemen of stellen waarvan de vrouw evenveel als of meer dan de man verdient? Hoeveel boeken en films zijn er waarin vrouwen de hoofdrol spelen? Welk speelgoed wordt meisjes aangeboden en welk speelgoed aan jongens? Zolang deze en andere ongelijkheden blijven bestaan, zijn wij nog ver van gelijkheid verwijderd. Niet alleen de overheid moet meer doen, ook wijzelf kunnen een positieve bijdrage leveren door elkaar te steunen.

Ikzelf heb een meisje onder mijn hoede genomen dat van Eritrea naar Duitsland is gevlucht. Daar is zij slechts kort naar school gegaan, maar nu heeft zij de mogelijkheid om school af te ronden en aan een opleiding te beginnen. Dus maken wij samen huiswerk of ondernemen samen dingen. Daarom is mijn oproep aan iedereen: alleen samen kunnen wij iets bereiken, dus help elkaar!

Andrea Breyer, vereniging voor buitenlandse handel van de Duitse detailhandel (AVE)

Gelijke behandeling is ook in 2020 een illusie. Vrouwen in leidinggevende functies zijn een zeldzaamheid. Hoe vaak is het mij niet gebeurd dat, hoe bekwaam ik ook was, de oudere heren directieleden mij alleen maar zagen als het ’naïeve blondje’, waardoor het mij enorm veel moeite kost om mezelf te bewijzen.

Wij hebben moedige vrouwen nodig, ook buiten het middenkader, die als rolmodel en mentor kunnen fungeren.

Beate Finken, blogger

Ik kijk niet graag achterom, maar veel liever richting de toekomst. Wat mij op dit moment vooral interesseert is ’ageism’ in de mode- en cosmeticabranche. Leeftijdsdiscriminatie is nog altijd een actueel thema. Er wordt altijd gezegd dat men probeert om schoonheidsidealen te veranderen, maar ik zie daar in het echte leven weinig bewijs van. Het thema ’diversity’ wordt in de mode- en cosmeticabranche matig vertegenwoordigd. De laatste tijd zijn er weliswaar steeds meer modellen met een andere herkomst (gelukkig een groeiende tendens), maar oudere modellen zien we nog steeds maar zelden.

Wat ik eraan doe? Ik vier dat ik 50 plus ben. En ik maak taboes bespreekbaar. Zo praat ik zonder gêne over de overgang en laat ik zien dat je ook op je 53e heel actief in het leven kunt staan. Ik heb geen problemen met mijn leeftijd. ’The change’ is de Engelse term voor overgang en dat vind ik wel mooi klinken, een beetje als een nieuw begin.

(Foto: Beate, IG @befifty)

Nicole Lange, blogger en model

Na mijn studie vastgoedmanagement heb ik ook langere tijd als bankier gewerkt bij een zeer bekende bank. Daar had ik bijna alleen maar mannelijke collega’s om me heen. Dat was best vermakelijk, want ik wist altijd heel goed dat ze veel meer verdienden dan ik terwijl ze hetzelfde werk deden, maar dan met dubbel zoveel haantjesgedrag … ik probeerde erboven te staan (wat niet altijd gemakkelijk was …) en er niet aan mee te doen. Ik denk dat mannen en vrouwen heel anders met succes omgaan, maar zelfs binnen de seksen zijn er gewoon serieuze verschillen. Sommigen lopen er heel erg mee te koop, anderen genieten er in stilte van. Mensen zijn gewoon anders en ik vind dat Internationale Vrouwendag er ook moet zijn om iedereen te accepteren zoals hij of zij is. Voor mij telt vooral dat je je hart op de juiste plek hebt. Dat maakt je automatisch tolerant.

(Foto: Nicole, IG @nicole_lange_stuggi)

Franziska Dormann, Global Organic Textile Standard

Het zijn niet alleen concrete vooroordelen waar vrouwen mee worden geconfronteerd, maar er zijn ook nog altijd maatschappelijke kwesties die moeten worden overwonnen. Daarom is het belangrijker dan ooit dat wij allemaal bijdragen aan een (gender)vriendelijke wereld en vooral aan gelijke kansen.

Onze bijdrage aan gelijke behandeling

In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart doneren wij weer aan verschillende organisaties, die zich inzetten voor gelijke behandeling. Lees hier welke projecten wij dit jaar ondersteunen en wat wij met eerdere giften konden bereiken.

NAAR BERICHT “Onze bijdrage aan gelijke behandeling”

donatie vrouwendag - spende weltfrauentag

NAAR BERICHT “Onze bijdrage aan gelijke behandeling”