Slimmer winkelen - met de PETER HAHN-app. Duidelijk, eenvoudig, snel.

Installeren

INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het is erg belangrijk voor ons dat alle bezoekers van onze website zich op hun gemak en veilig voelen. Daarom is het beschermen van uw gegevens van groot belang. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de verwerking van uw gegevens bij het gebruik van onze website en onze online winkel.

Met “uw gegevens” bedoelen we persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens betekent informatie die ons helpt u te identificeren. Of het nu direct is, of in combinatie met andere gegevens. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld: uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gespreksnotities, klantnummer of bestelnummer, uw gebruikersgedrag, uw IP-adres.

Statistische gegevens die we bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet met uw persoon kunnen worden geassocieerd, vallen niet onder de term “persoonlijke gegevens”.

U kunt dit gegevenbeschermingsbeleid afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functionaliteit van uw browser. U kunt deze gegevenbeschermingsverklaring ook als pdf-bestand downloaden en archiveren door hier te klikken.

VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN CONTACTGEGEVENS

Verantwoordelijke instantie in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (“AVG”) is

PETER HAHN Nederland B.V.
Regulierenring 31
3981 LA Bunnik

Tel. 030 – 659 29 15
E-mail service@peterhahn.nl

(hierna “PETER HAHN”, “wij” of “ons”)

Neem bij vragen of verzoeken met betrekking tot de bescherming van uw gegevens contact op per post met ons team gegevensbescherming via PETER HAHN Nederland B.V., Regulierenring 31, 3981 LA Bunnik of per e-mail via privacy@peterhahn.nl.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSBESCHERMING

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze is zowel bereikbaar op bovenstaand postadres als via bovenstaand e-mailadres (vermeld als kenmerk: 'T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming'). Wij willen u erop wijzen dat bij gebruik van dit e-mailadres de inhoud niet alleen door onze functionaris voor gegevensbescherming wordt gelezen. Wilt u vertrouwelijke informatie uitwisselen, vraag dan eerst via dit emailadres om rechtstreeks contact.

GEGEVENSVERWERKING VOOR AFHANDELING VAN DE OVEREENKOMST EN VOOR KLANTCOMMUNICATIE

Bestel- en aankoopgegevens, zending volgen

Als u bij ons in de online winkel, per telefoon of via de schriftelijke bestelkaart een bestelling doet of iets koopt in onze outlets, leggen wij uw bestel- en aankoopgegevens vast.

Onder bestel- en aankoopgegevens vallen bijvoorbeeld:

Verder creëren we voor elke klant een klantaccount waarin de bovenstaande gegevens worden opgeslagen. Onder “Mijn account” kunt u na registratie op elk moment uw essentiële bestelgegevens bekijken.

Wij verwerken uw gegevens, zodat wij uw bestelling kunnen aannemen en naar u kunnen versturen, en zodat u de status van uw zending kunt volgen. Ook kunnen wij hierdoor eventuele retourzendingen, klachten en garantiegevallen verwerken en eventueel de geldigheid van de kortingscode controleren.

Als u uw mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres invult, informeren wij u over de verzending van uw bestelling. Hiervoor geven wij uw gegevens (uw mobiele telefoonnummer, uw e-mailadres) door aan het desbetreffende transportbedrijf. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen conform artikel 6, lid 1 f) AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang om uw bestellingen zo goed mogelijk te kunnen verwerken en de levering in gang te zetten alsmede om eventueel noodzakelijke retourzendingen te realiseren en u in staat te stellen de status van uw zending te volgen.

Mijn Account

Als u bij ons hebt besteld, kunt u zich aanmelden op onze website om een onlineklantenaccount aanmaken. Registratie is alleen mogelijk na de eerste bestelling na toewijzing van het klantnummer.

Voor de registratie hebt u de volgende gegevens nodig:

U kunt later inloggen op “Mijn account” met uw e-mailadres en wachtwoord.

Wij verwerken uw gegevens zodat u

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is de verwerking om aan het contract te voldoen of om precontractuele maatregelen te treffen conform artikel 6, lid 1 b) AVG.

U kunt ook als gast bestellen zonder u te registreren. Wij slaan ook in dit geval uw bestelgeschiedenis op, zodat u een overzicht hebt van uw eerdere bestellingen wanneer u zich later onder 'Mijn account' registreert.

Uw contactgegevens en berichten

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. In dit verband zullen we uw telefoonnummer, mobiele nummer en/of e-mailadres uitsluitend verwerken om met u te communiceren, bijvoorbeeld zodat we contact met u kunnen opnemen voor eventuele vragen met betrekking tot uw bestelling. De beschikbaarstelling is vrijwillig, maar vergemakkelijkt de op de bestelling gebaseerde communicatie aanzienlijk. Als dit niet wordt gedaan, kunnen we geen contact met u opnemen als u vragen hebt.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG, voor zover het gaat om de verwerking voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, en anders conform artikel 6, lid 1 f) AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang dat u contact met ons kunt opnemen en dat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

Betalingsgegevens

Wij bieden u als betaalmethoden betaling op rekening, betaling in termijnen (op voorwaarde van kredietwaardigheid, meer details in de Algemene Voorwaarden) en betaling met creditcard aan.

Afhankelijk van welke betaalmethode u selecteert in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de betalingsinstelling die

verantwoordelijk is voor de verwerking en eventueel aan alle betalingsdienstaanbieders die wij opdracht hebben gegeven, of aan de geselecteerde betalingsdienst. Zonder deze betalingsgegevens en betalingsdienstaanbieders is betaling en verwerking van de overeenkomst niet mogelijk.

Bij aankoop op rekening dragen wij uw betalingsgegevens versleuteld binnen het concern over aan TriStyle Mode GmbH ten behoeve van het interne controlesysteem op groepsniveau, alsmede voor fiscale documentatie- en informatieverplichtingen gesteld aan Tristyle Mode GmbH in het kader van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b)

AVG voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen conform artikel 6, lid 1 f) AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang om u aanvullende betalingsopties te kunnen aanbieden en een efficiënte en effectieve financiële planning uit te kunnen voeren.

Kredietwaardigheidsonderzoek

De eerste aankoop op rekening vereist een positief kredietwaardigheidsonderzoek. Als onderdeel van het kredietwaardigheidsonderzoek en identiteitsverificatie kunnen wij uw gegevens (naam, adres en geboortedatum) doorgeven aan CRIF GmbH, Leopoldstraße

244, 80807 München, Duitsland. Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsinformatie van CRIF GmbH. Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsinformatie van CRIF GmbH.

Als een kredietwaardigheidsonderzoek wordt uitgevoerd voor een aankoop op rekening, zullen we de verkregen kenmerken over de waarschijnlijkheid van een verzuim gebruiken voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. Het rapport van het kredietwaardigheidsonderzoek bevat kenmerken over het adres, bestaande openstaande vorderingen en bestaande dubieuze debiteuren. Met uw legitieme belangen zal in overeenstemming met de wet rekening worden gehouden. Als een identiteitsverificatie niet tot een eenduidig resultaat leidt, behouden wij ons het recht voor om dit voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst te gebruiken.

De rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 f) AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij het controleren en garanderen van de solvabiliteit van onze klanten en het voorkomen van het risico op wanbetaling.

Uw geboortedatum

U kunt ons uw geboortedatum meedelen. De terbeschikkingstelling is vrijwillig en de niet-openbaarmaking leidt niet tot nadelen. In het geval u uw geboortedatum vermeldt, verwerken wij uw geboortedatum om u verjaardagswensen toe te sturen.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 f) AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie met u te onderhouden en u verjaardagswensen te sturen.

NIEUWSBRIEF, BEOORDELINGEN, ENQUÊTES EN RECLAME

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, zullen wij de informatie die u verstrekt, met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen. De nieuwsbrief bevat actuele aanbiedingen en informatie van PETER HAHN. De gepersonaliseerde nieuwsbrief bevat interessante aanbiedingen, trends, acties, tips en vrijwillige opinieonderzoeken. Voor dit doel worden uw klantgegevens, evenals uw koop- en klikgedrag, geëvalueerd.

Voor het verzenden van de gepersonaliseerde nieuwsbrief maken wij gebruik van de methode van het zogeheten single opt-in. Dat wil zeggen dat u aangemeld bent voor ontvangst van onze nieuwsbrief direct nadat u zich daarvoor heeft geregistreerd. Na registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging van ons. Bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze gegevens worden alleen opgeslagen om te dienen als bewijs, voor het geval dat een derde partij uw e-mailadres misbruikt om zich zonder uw medeweten of toestemming aan te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrief met interessante producten, verjaardagsgroeten, attendering op vergeten winkelwagens, productoverzichten enz. wordt daarbij voor u gepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat de door u aan ons verstrekte gegevens, zoals uw geboortedatum en andere persoonlijke gegevens, evenals uw aankoop- en klikgedrag door ons zal worden geëvalueerd. De daarvoor benodigde gegevens zijn uitsluitend door u persoonlijk en niet door derden aan ons ter beschikking gesteld de handel verkrijgbare technologieën die de interactie met de nieuwsbrief meten (bijvoorbeeld het openen van de e-mail, aangeklikte links). We gebruiken deze gegevens ook in pseudonieme vorm voor algemene statistische evaluaties en voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze content en klantcommunicatie. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische afbeeldingen die zijn ingesloten in de berichten (zogenaamde pixels). De gegevens worden op een gepersonaliseerde manier verzameld in het geval van een dienovereenkomstige toestemming (zie hierboven), de ID's worden dus gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens en er zal een direct persoonlijk verband worden gelegd.

Wilt u op enig moment geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen, dan kunt u te allen tijde en zonder kosten uw toestemming voor de verdere toekomst herroepen, zonder dat dit andere kosten dan de basistarieven voor het doorgeven van uw herroeping met zich meebrengt. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@peterhahn.nl, zonder dat dit naast de basistarieven andere kosten met zich meebrengt.

Rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG.

Productaanbevelingen (bestaande klanten)

Als bestaande klant van PETER HAHN ontvangt u, volgens de wettelijke richtlijnen, ongeacht aanmelding voor onze nieuwsbrief en voor zover u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt in het verleden, regelmatig en ten minste eenmaal per week een e-mail met voor u interessante producten. Wij willen u op deze manier informeren over producten uit ons assortiment, die u op basis van uw laatste aankoop (klantgegevens, en koopgedrag) zouden kunnen interesseren.

Mocht u zulke e-mails met productaanbevelingen op basis van uw koopgedrag in het verleden niet meer van ons willen ontvangen, dan kunt u hiertegen op elk moment bezwaar maken, zonder andere kosten dan de overdrachtskosten volgens het basistarief. Om dit te doen, gelieve dit schriftelijk te melden via de hierboven vermelde contactgegevens of door u hier uit te schrijven. Ook vindt u een afmeldlink in elke email.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG om u productaanbevelingen te sturen in de vorm van directe reclame voor soortgelijke producten.

E-mail voor de beoordeling van bestelde producten (bestaande klanten)

Als klant van PETER HAHN krijgt u, nadat u in onze onlineshop heeft besteld, volgens de wettelijke richtlijnen, ongeacht aanmelding voor onze nieuwsbrief en voor zover u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt in het verleden, via e-mail het verzoek om de door u bestelde producten te beoordelen. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij uw bestelling. De productbeoordeling wordt meestal geplaatst onder een door u ingevoerd pseudoniem. Het geven van een beoordeling is vrijwillig. Als u dergelijke e-mails, met het verzoek om een besteld product te beoordelen, in de toekomst niet meer van ons wenst te ontvangen, kunt u hier kosteloos bezwaar tegen maken, zonder andere kosten dan de overdrachtskosten volgens het basistarief.

Gebruik hiervoor de bovenstaande contactgegevens.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f), AVG om kopers de mogelijkheid te bieden producten te beoordelen teneinde reclame te maken voor onze producten en de verkoop van soortgelijke producten te bevorderen.

Interessegegevens

Wanneer u bij ons bestelt, koopt of met onze website communiceert, leren we welke producten, productsoorten, merken, stijlen en onderwerpen u interesseren.

Bijvoorbeeld als u producten op uw verlanglijstje plaatst, naar producten zoekt of een bepaald gedeelte van de online winkel herhaaldelijk bezoekt. Dit helpt ons om uw winkelervaring voortdurend te verbeteren en klantvriendelijk, individueel en persoonlijk te maken. De informatie die u invoert en automatisch genereert, wordt gebruikt om u aanbiedingen te doen die op u en uw interesses zijn afgestemd. Bovendien gebruiken wij uw gegevens ook in verband met data-analyse en marktonderzoek.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG om u gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden.

Aanbevelingsservice

PETER HAHN heeft zichzelf tot doel gesteld om voor alle klanten altijd de juiste en passende artikelen aan te bieden, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is om de hoogste klanttevredenheid te bereiken. Om al onze klanten de juiste artikelen via alle kanalen te kunnen bieden, kijken we goed naar de individuele mode-interesse en voorkeuren voor onze artikelen. U kunt natuurlijk te allen tijde bezwaar maken tegen deze service.

Neem hierover schriftelijk contact met ons op via PETER HAHN Nederland B.V., Regulierenring 31, 3981 LA Bunnik of per e-mail via privacy@peterhahn.nl. Meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Rechtsgrondslag voor voornoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), AVG voor eigen marketingdoeleinden op grond van een gerechtvaardigd belang.

Beoordelings-community (Trustpilot)

U heeft de mogelijkheid om een klantbeoordeling in te dienen bij de beoordelingswebsite Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen K, Denemarken.

Wij behouden ons het recht voor u te vragen om Peter Hahn te beoordelen via onze nieuwsbrief (mits u daarvoor uw toestemming heeft gegeven) of via de pagina voor de orderbevestiging. In deze context verwerken we uw voor- en achternaam, uw emailadres en uw bestelnummers. Deze gegevens worden via een versleutelde eenrichtingsfunctie naar Trustpilot verzonden door op de link te klikken. Door op de link te klikken, wordt u automatisch doorgestuurd naar het beoordelingsformulier op nl.trustpilot.com. Direct voor het indienen van de beoordeling worden uw persoonlijke gegevens in uw eigen webbrowser in het formulier ingevoegd. Het e-mailadres is gecodeerd en onleesbaar (256-bits AES-methode), andere persoonlijke gegevens worden op dit moment niet opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is de verwerkingsvergunning in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG.

Door de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Trustpilot A/S te accepteren en de beoordeling te verzenden, worden de persoonlijke gegevens verwerkt en opgeslagen op de Trustpilot-server.

Eigen postreclame

Verder behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw leverings- en factuuradres en, voor zover wij deze aanvullende gegevens in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen, uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroep, branche of bedrijfsaanduiding in samengevatte lijsten op te slaan en te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen via de hierboven beschreven contactmogelijkheid.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f), AVG om u per post interessante reclame toe te zenden. Indien u hiertegen bezwaar maakt, wordt uw contactadres geblokkeerd voor verdere verwerking van reclame. Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar nog reclamemateriaal kan worden toegezonden. Dit is te wijten aan technische redenen en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen uitvoeren.

Kansspelen en enquêtes

Als u deelneemt aan één van onze enquêtes, gebruiken we uw gegevens voor marktonderzoek en opinieonderzoek. We gebruiken de gegevens in principe anoniem voor interne doeleinden. Indien enquêtes anders dan anoniem worden uitgevoerd, worden persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming verzameld. Voor anonieme enquêtes is de wet inzake gegevensbescherming niet van toepassing.

In het geval van uitzonderlijk persoonsgegevens, is de wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerking uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG.

In het kader van promotionele kansspelen gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van het promotionele kansspel en om u op de hoogte te stellen wanneer u heeft gewonnen. U vindt gedetailleerde informatie in de bepalingen en voorwaarden voor het desbetreffende kansspel, indien van toepassing.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking ter uitvoering van het met u gesloten kansspelcontract is art. 6, lid 1 b) AVG.

Direct marketing per post voor externe en eigen marketingdoeleinden

Wij verwerken de volgende gegevens in direct marketing per post voor eigen marketingdoeleinden of voor marketingdoeleinden van derden op grond van een gerechtvaardigd belang: naam, voornaam, adres, evt. geboortedatum en aankoopgegevens, aankoop- en betalingsmogelijkheden, interesse in ons assortiment. Indien de gegevens voor externe marketingdoeleinden worden verwerkt, stellen wij deze gegevens in het kader van de zogenaamde lettershop-procedure beschikbaar aan handelaren, homeshoppingbedrijven met interessante producten, uitgevers en donateursorganisaties.

Wij dragen de gegevens in een lettershop-procedure over aan EBT-Solutions voor eigen (directe) en overige marketingdoeleinden. De lettershop-procedure waarborgt dat gegevens niet rechtstreeks, maar via een lettershop op een veilige en betrouwbare wijze worden overgedragen. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen deze verwerking van reclame voor artikelen van derden. Meer details vindt u onder ’Uw rechten’.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG om u reclame voor onze producten te sturen.

Werving nieuwe klanten en marketingdoeleinden gericht op bestaande klanten

We verrijken onze klantgegevens met informatie die we ontvangen van geselecteerde bedrijven voor nieuwe klantenwerving en voor marketingdoeleinden gericht op bestaande klanten. De informatie die we ontvangen, omvat bijvoorbeeld kenmerken over consumentengedrag, homeshoppinginformatie, huisvestingsinformatie en microgeografische gegevens. Ze komen bijvoorbeeld voort uit enquêtes onder huishoudens over consumptie- en levensstijlonderwerpen en beoordelingen van woonsituaties. Deze informatie helpt ons om actieve en inactieve klanten te onderscheiden, sluimerende klanten te activeren, de waarschijnlijkheid te bepalen dat bestaande klanten mogelijk geïnteresseerd zijn in specifieke producten en om klantrelaties te versterken.

Voor een deel ontvangen we ook adressen van deze bedrijven om nieuwe klanten te benaderen die passen bij ons klantprofiel. In dit geval is de concrete bron te vinden op de adresdrager van het betreffende reclamemedium onder uw adres.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG om uw klantenprofiel uit te breiden en u meer gerichte reclame toe te zenden.

RECLAMEPARTNERS

We ontvangen informatie van geselecteerde online advertentienetwerkexploitanten, zoals Google of Facebook, en gegevensproviders die voor of met ons gezamenlijk reclame uitvoeren (hierna “reclamepartners” genoemd).

De informatie die we van reclamepartners ontvangen, bestaat uit demografische informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens en de interesses van onze gebruikers. Deze informatie kan ons helpen onze gebruikers beter te begrijpen, bijvoorbeeld door analyse van de klantstructuur en gebruikerssegmentatie. We ontvangen alleen samengevoegde, gecodeerde of voor ons anonieme gegevens. We kunnen de gegevens niet koppelen aan een bepaalde persoon, en zeker niet aan een bepaalde gebruiker.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG om onze klantenstructuur beter te begrijpen.

WEBSITEBEZOEK

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de hieronder vermelde informatie die technisch noodzakelijk is om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.

De rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 zin 1 f) AVG.

De gegevensverwerking is noodzakelijk om het bezoek van de website mogelijk te maken en om de langetermijnfunctionaliteit en veiligheid van onze systemen te waarborgen. De bovengenoemde gegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische informatie te genereren over het gebruik van onze website, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijvoorbeeld als het aandeel mobiele apparaten toeneemt waarmee de pagina's worden opgehaald) en om onze website in het algemeen operationeel te onderhouden.

De informatie die is opgeslagen in de logbestanden, wordt 30 dagen bewaard en vervolgens gearchiveerd.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser.

Welke cookies worden op deze website geplaatst?

Hierna zullen we ons concentreren op de afzonderlijke cookies die we gebruiken.

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies worden hoofdzakelijk gebruikt om u in staat te stellen de functies van de website te gebruiken. Bijvoorbeeld om formuliergegevens op te slaan (zoals bij een contactformulier) of om de weergave van informatie te reguleren (zoals bij een cookiebanner).

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met betrekking tot technisch vereiste cookies is artikel 6, lid 1 b) AVG. Het is niet mogelijk om deze technisch noodzakelijke cookies te deactiveren.

2. Functionele cookies

Andere cookies worden gebruikt om de website en het aanbod van PETER HAHN voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om u inhoud en productaanbevelingen te laten zien, en om uw aankoop te evalueren. Wij gebruiken deze cookies alleen als u toestemming geeft voor het gebruik ervan.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met betrekking tot functionele cookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

3. Analytische cookies

Met deze instellingen stelt u PETER HAHN in staat om gegevens over het gebruiksgedrag van bezoekers te verzamelen en te evalueren om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Bovendien bieden deze cookies informatie voor het bijhouden van de conversie (affiliate marketing).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met betrekking tot analytische cookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

4. Marketing-cookies

Wij gebruiken ook cookies voor reclame- en marketingdoeleinden om gepersonaliseerde advertenties mogelijk te maken en om u reclamecontent voor onze producten en aanbiedingen te kunnen laten zien op onze website en op externe websites (zoals Google of Facebook), waarin u interesse heeft getoond of die overeenkomt met inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Ook algemene informatie over mogelijke interesses van gebruikers van onze website en andere geïnteresseerden die door derden op andere websites is verzameld, wordt gebruikt om onze advertenties te personaliseren (zogenaamde re-targeting). Deze informatie wordt opgeslagen in de vorm van cookie-identificatoren. U wordt niet persoonlijk geïdentificeerd, herkenning vindt uitsluitend plaats op basis van het apparaat dat u gebruikt. Als de cookies worden verwijderd, is er niet langer sprake van personalisatie van de advertentie-inhoud. Wij gebruiken deze cookies alleen als u toestemming geeft voor het gebruik ervan.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met betrekking tot marketing-cookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies).

Wij willen u erop wijzen dat sommige pagina's van onze website cookies kunnen bevatten die niet direct gerelateerd zijn aan PETER HAHN. Als u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten door derden, hebben deze derden mogelijk eigen cookies ingesteld. PETER HAHN heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en heeft, door de manier waarop cookies werken, geen toegang tot deze cookies, aangezien cookies alleen toegankelijk zijn voor degenen die ze oorspronkelijk hebben geplaatst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de betreffende derde partij.

In het volgende gedeelte willen we meer uitleg geven over deze technologieën en hun leveranciers.

NOODZAKELIJK EN FUNCTIONELE COOKIES

Cloudflare

Onze website maakt gebruik van de functies van Cloudflare. Aanbieder is Cloudflare, Inc.

665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, VS. Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery network met DNS aan. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van Cloudflare geleid. Cloudflare is dus in staat om het dataverkeer tussen gebruikers en onze websites te analyseren, om bijvoorbeeld de laadtijd van onze pagina’s te versnellen of om aanvallen op onze diensten te detecteren en af te weren. Daarnaast kan Cloudflare cookies op uw apparaat opslaan voor optimaliserings- en analysedoeleinden. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen op het gebied van veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid van ons reclameaanbod conform artikel 6, lid 1, pag. 1, punt f), AVG.

Dienovereenkomstig hebben wij op basis van de AVG een overeenkomst voor de orderverwerking met Cloudflare afgesloten. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Cloudflare verzamelt statistische gegevens met betrekking tot het bezoek aan deze website. Tot de toegangsgegevens behoren:

Cloudflare gebruikt de loggegevens voor statistische evaluaties ten behoeve van de verwerking, de beveiliging en optimalisatie van het aanbod.

Hier vindt u informatie omtrent de aldaar verzamelde gegevens en over de veiligheid en gegevensbescherming bij Cloudflare.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruikt van Google Tag Manager, een tool van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (’Google’). Met de Google Tag Manager beheren wij de tools, waarover wij u informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring. Voor details over deze tools verwijzen wij u naar de informatie over de specifieke tool.

De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein. Deze tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering plaatsvindt op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u in de gebruiksrichtlijnen voor deze tool: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Netigate

Wij maken gebruik van het online survey- en Enterprise Feedback Management-systeem van de firma Netigate Deutschland GmbH. Deze software wordt toegepast bij klantonderzoek. De bezoeker kan zelf beslissen of hij/zij aan een enquête deel wil nemen. Wordt ervoor gekozen om deel te nemen aan de enquête, dan wordt er doorgelinkt naar het onderzoeksplatform. Netigate Deutschland GmbH maakt gebruik van een cookie, die wordt gebruikt ter herkenning, om bij een generieke enquête meervoudige deelname te voorkomen.

Gepersonaliseerde productlijstweergave

Op onze website gebruiken wij het Operational Intelligence Platform van odoscope GmbH, Aachener Straße 524-528, 50933 Keulen, Duitsland (’odoscope’).

Dit is een technische oplossing om u als eerste, situatie-afhankelijk en in real time, producten te kunnen tonen die voor u en uw actuele aankoopbehoefte het meest relevant zijn.

Hiervoor geven wij de door ons verzamelde gegevens over uw surfgedrag door aan het odoscope-platform. Dit platform analyseert die gegevens.

Hierbij gaat het om de volgende gegevenscategorieën:

welke systeeminstellingen odoscope het laatst gebruikt heeft voor de bezoeker en

Let op: cookies van odoscope slaan geen gegevens van de gebruiker op.

odoscope slaat in deze cookies geen persoonsgegevens of sessie-informatie op, zoals bijvoorbeeld de door de bezoeker gebruikte browser of het gebruikte apparaat. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken.

Visual Website Optimizer

Onze website maakt gebruik van de Visual Website Optimizer, een dienst van Wingify (14e verdieping, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India; hierna te noemen: Visual Website Optimizer). Deze wordt gebruikt voor A/B- en multivariatie tests. Visual Website Optimizer plaatst cookies om een bezoeker van de site opnieuw te herkennen en om het gebruik van de website te analyseren.

Het niveau van gegevensbescherming wordt door standaardbepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, die door de Commissie zijn uitgegeven volgens de onderzoeksprocedure conform artikel 93, lid 2, AVG, gewaarborgd, artikel 46, lid 2 c) AVG.

De informatie over uw gebruik van deze website die door de cookie wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een server van Visual Website Optimizer en daar opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

U kunt het traceren door Visual Website Optimizer op elk gewenst moment uitschakelen door de instructies op https://vwo.com/opt-out/ te volgen.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Visual Website Optimizer.

ANALYTISCHE COOKIES

Econda

Onze website maakt voor het op de behoeften afgestelde ontwerp en de optimalisatie van deze website gebruik van oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de/en), er worden geanonimiseerde en in het geval van de bestelling pseudoniem gemaakte gegevens aangemaakt, en eveneens worden op basis van deze gegevens gebruikersprofielen aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt om de wederherkenning van een internetbrowser mogelijk te maken. De gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. In het bijzonder worden IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onherkenbaar gemaakt.

Channel Pilot Pro

Deze website maakt gebruik van Channel Pilot Pro, een online-marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Channel Pilot Pro maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, zoals

wordt meestal naar een server van Channel Pilot Pro in Duitsland verzonden en daar opgeslagen. Het door uw browser verzonden IP-adres van Channel Pilot Pro wordt niet samengevoegd met andere Channel Pilot Pro-gegevens. Bovendien wordt het IP-adres van Channel Pilot Pro slechts gedurende een korte periode (meestal maximaal 24 uur) in de cache opgeslagen en vervolgens onleesbaar gemaakt. De caching vindt zonder uitzondering plaats om mogelijke klikfraude (botdetectie) op te sporen.

Namens de exploitant van deze website zal Channel Pilot Pro deze informatie gebruiken om de prestaties van verbonden online marketingkanalen, zoals bestlist.nl of Google Shopping, te evalueren. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website maximaal kunt gebruiken. U kunt ook de opslag van gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verzending daarvan naar Channel Pilot Pro voorkomen en voorkomen dat Channel Pilot Pro die gegevens verwerkt, door de opt-out-functie te gebruiken die beschikbaar is via de volgende link: www.channelpilot.com/optout.

Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld die het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen geldig in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Channel Pilot Pro is te vinden op www.channelpilot.com/privacy-policy.

TOEPASSING EN GEBRUIK VAN NETWERKEN

Voor samenwerking met partners hebben we in onze online winkel componenten van netwerken geïntegreerd die affiliate-marketing aanbieden. Affiliate-marketing is een op internet gebaseerde distributievorm waarmee we advertenties kunnen weergeven, welke meestal worden betaald via klik- of verkoopcommissies en op websites van derden, dat wil zeggen verkooppartners, die ook Affiliates (gelieerden) of publishers (uitgevers) worden genoemd, te laten zien. Hiertoe stellen wij via het bijbehorende affiliate-netwerk een advertentiemedium ter beschikking, dat wil zeggen een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, die vervolgens door een affiliate op onze eigen webpagina's wordt opgenomen of via andere kanalen geadverteerd.

Netwerken

TradeTracker Nederland, De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere

Het desbetreffende netwerk plaatst een cookie op uw informatietechnologiesysteem. Alles wat u moet weten over cookies, vindt u hier. Het enige dat wordt opgeslagen, is het identificatienummer van de affiliate, dat wil zeggen de partner die de potentiële klant aanlevert, het bestelnummer en de nettowaarde van de goederen. Als u tijdens de koop een tegoedbon of korting hebt gebruikt, wordt deze ook opgeslagen. Het doel van de opslag van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen ons en de affiliate, welke worden afgehandeld via het aangesloten netwerk.

U kunt te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven aangegeven, voorkomen door middel van een dienovereenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling in de gebruikte internetbrowser zal ook voorkomen dat het netwerk een cookie in uw informatietechnologiesysteem plaatst. Bovendien kunnen al door het netwerk geplaatste cookies op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Het van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbeleid van elk netwerk is te vinden via de volgende link: https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/how-we-use-cookies/

Bing-Ads

Ons online aanbod gebruikt bovendien Conversion Tracking van Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw apparaat geplaatst als u onze website bezoekt via een Microsoft Bing-advertentie. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaald doel (conversiepagina) heeft bereikt. We komen alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina.

Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gegeven. Als u niet wilt deelnemen aan het traceringsproces, kunt u ook de hiertoe vereiste instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies in het algemeen uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die worden gebruikt in Microsoft Bing vindt u hier op de website van Microsoft.

Google Conversion Linker

Onze website maakt gebruik van de Google Conversion Linker, een tool van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Via Google Conversion Linker wordt de informatie over de advertentieklik in de URL's van de conversiepagina automatisch geregistreerd en opgeslagen in eigen cookies in uw domein voor websites. Wij gebruiken Google Conversion Linker met andere Google Marketing Platform-producten. De volgende gegevens worden verzameld:

De verwerking van gegevens vindt over het algemeen plaats in Duitsland of in landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in bepaalde gevallen in derde landen plaatsvindt, vindt de verwerking alleen plaats indien de toereikendheid van het gegevensbeschermingsniveau in het derde land door de EU-Commissie is vastgesteld conform artikel 45 van de AVG, op basis van modelcontractbepalingen van de EU, of indien bij de ontvanger van de gegevens op een andere manier een toereikend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. De rechtsgrondslag voor bovengenoemde verwerking is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gebruik an Google Ads

We gebruiken het aanbod van Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Ads) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

Dit reclamemateriaal wordt door Google aangeleverd via zogenaamde “Ad servers”.

Hiervoor gebruiken we Ad Server-cookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals weergave van de advertenties of het klikgedrag van de gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookies worden meestal als analysewaarden het unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave (Post View)) en de opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden benaderd) opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser steeds herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een klant van Ads bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij krijgen van Google alleen statistische evaluaties ter beschikking gesteld. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de koppeling met Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres kan vinden en opslaan.

U kunt op verschillende manieren deelname aan dit traceringsproces voorkomen:

a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt;

b) door het uitschakelen van de cookies voor het bijhouden van conversies door uw browser zodanig in te stellen dat cookies uit het domein 'www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, zie https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” via de link https://www.aboutads.info/choices uit te schakelen, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://support.google.com/ads/answer/7395996. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html.

De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

MARKETING-COOKIES

Gepseudonimiseerd gebruikersprofiel voor persoonlijk en individueel advies en productaanbevelingen in de onlineshop

Om u de beste shopervaring bij PETER HAHN te kunnen bieden, maken wij een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aan dat ons in staat stelt u te leren kennen, zodat wij u zo goed en persoonlijk mogelijk kunnen adviseren. Op deze manier wordt mode getoond op basis van uw interesses en ziet u aanbiedingen die aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren. Bovendien kunnen we ons aanbod en onze advertenties op partnersites afstemmen op uw persoonlijke wensen.

Voor het creëren van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel analyseren wij bijvoorbeeld uw productinteresses aan de hand van de bekeken producten in de onlineshop en uw winkelgedrag aan de hand van de door u in de winkelmand geplaatste en bestelde artikelen. Dit gebeurt op basis van gegevens die zijn verzameld door onze webanalysetools voor de analyse van gebruikersgedrag.

Daarnaast kan uw profiel worden samengevoegd met bestaande gegevens, waardoor conclusies kunnen worden getrokken over uw interesse in artikelen (o.a. of een artikel geruild of teruggestuurd is) en acties (o.a. deelname aan kortingsacties). En tevens gegevens die u aan PETER HAHN verstrekt tijdens een aankoop of registratie, zoals aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres en geboortedatum.

Wanneer u de onlineshop van PETER HAHN bezoekt, wordt aan uw browser een gepseudonimiseerd ID toegewezen. Zolang u uw cookies op het betreffende apparaat niet verwijdert, worden alle activiteiten, zoals surf, klik- en winkelgedrag, die u uitvoert met de aan u toegewezen browser verbonden aan uw gebruikersprofiel. Indien u zich bij PETER HAHN als bestaande klant in de onlineshop aanmeldt of wanneer u een bestelling plaatst, associëren wij het apparaat met de browser die u gebruikt voor doeleinden zoals authenticatie, veiligheid en individualisering.

Marketingsessiecookie

Door het gebruik van de marketingsessiecookie worden niet-persoonlijke gegevens zoals sessieduur, browser, apparaattype en pagina's per sessie voor de duur van een sessie in een cookie opgeslagen en via de Google Tag Manager uitgelezen of in doelgroepen verzameld en dienen de volgende doelen: klantenwerving, marketing op het gebied van nieuwe klantenwerving, doelgroeptracking, doelgroepoptimalisatie, zorgen voor een correcte meting van succesgegevens (KPI's). De gegevens worden alleen gebruikt met succesvolle toestemming.

Hiervoor wordt een marketingcookie gebruikt. De gegevens worden voor de duur van de sessie in een cookie opgeslagen. De verzamelde gegevens worden alleen met uw toestemming verzameld.

Categorie: marketing
Rechtsgrondslag: toestemming artikel 6, lid 1, punt a), AVG
Verwerkte gegevens:

Ontvangers van de gegevens: uw gegevens worden alleen na uw toestemming doorgegeven aan aangewezen externe marketingpartners. Als externe verwerkers worden gebruikt, zijn deze contractueel verplicht op grond van artikel 28 AVG.
Cookies en bewaartermijn: maximaal 30 dagen
Plaats van verwerking: Europese Unie, Verenigde Staten

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de marketingcookies is uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a), AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de relevante selectie te wijzigen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Overdracht naar derde landen en garanties: houd er rekening mee dat deze dienstverlener gegevens kan overdragen naar een derde land, d.w.z. buiten de Europese Unie. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte 'Gegevensoverdracht naar derde landen'.
Meer informatie is te vinden op: https://www.peterhahn.co.uk/dataprotection

Criteo

Voor reclamedoeleinden maakt onze website gebruik van cookies/reclameidentificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag. Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven voor deze doelgerichte reclame:

https://www.networkadvertising.org/choices/ https://www.youronlinechoices.com/

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een optimale beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid zoals vermeld op de bovenstaande platformen of de hieronder genoemde platformen.

Facebook Customer Audience Pixel

Voor marketingdoeleinden gebruikt onze website remarketingtags (ook bekend als “Facebook-pixels”) van het sociale netwerk Facebook, een service van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS (“Facebook”). Wanneer u onze website bezoekt, wordt via deze tags een verbinding gemaakt tussen uw browser en een Facebook-server. Dit informeert Facebook dat onze website is opgeroepen met uw IPadres. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Facebook gebruikt deze informatie om ons statistische en anonieme gegevens te verstrekken over het algemene gebruik van onze website en de effectiviteit van onze Facebook-advertenties/Instagram-advertenies (“Facebook-Ads”, “Instagram-Ads”).

Als u lid bent van Facebook en/of Instagram en u dit Facebook/Instagram hebt toegestaan via de privacyinstellingen van uw account, kan Facebook/Instagram ook de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons aan uw ledenaccount koppelen en deze gebruiken voor de gerichte plaatsing van Facebook-/Instagram-advertenties. De privacyinstellingen van uw Facebook-/Instagram-profiel kunt u op elk moment bekijken en wijzigen.

Als u de gegevensverwerking via Facebook uitschakelt, geeft Facebook alleen algemene Facebook-advertenties weer die niet worden geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld.

Meer informatie is te vinden in de gegevensrichtlijnen van Facebook en Instagram.

Shopping24

Deze website maakt gebruik van Shopping24, een online marketingtool van Shopping24 GmbH voor multimediatoepassingen. Door middel van cookies verzamelt Shopping24 uw IP-adres, een door Shopping24 gegenereerde Click-ID alsmede bestelgegevens (netto bestelwaarde, SKU's, bestelnummer, aantal factuurartikelen, tijdstip van aankoop, valuta, aandeel van ingangsproduct in de totale bestelwaarde, bestaande of nieuwe klant). Deze cookies stellen Shopping24 in staat om de prestaties van een campagne voor ons te volgen. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk naar een Shopping24-server in Duitsland doorgestuurd en daar opgeslagen.

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze logging doeleinden. U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde permanent verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te gebruiken, zodat Shopping24 geen cookies kan plaatsen. Daarnaast kunnen reeds door Shopping24 gebruikte cookies te allen tijde via de browser worden verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de voornoemde gegevensverwerking is een rechtmatig belang conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Shopping24 vindt u op https://www.s24.com/en/privacy.

guenstiger.de

Wij gebruiken guenstiger.de GmbH om onze reclamemaatregelen te optimaliseren. Om het succes ervan te bepalen, om ze eventueel te factureren en om de reclameacties te kunnen optimaliseren, wordt de click-ID door ons opgeslagen wanneer op een door guenstiger.de GmbH voor ons uitgevoerde reclameactie op onze website wordt geklikt. Deze en de hieronder beschreven verwerkingen vinden alleen plaats als de voor de verwerking vereiste toestemming is gegeven. Om technische redenen wordt hiervoor ook het openbare IP-adres van het gebruikte eindapparaat verwerkt. Dit wordt echter zo snel mogelijk, meestal onmiddellijk, weer geanonimiseerd. Als door middel van ons aanbod een koopovereenkomst met het eindapparaat wordt gesloten, worden de waarde van het winkelmandje en het tijdstip van de bestelling met de click-ID opgeslagen. Rechtsgrondslag voor de desbetreffende verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Categorie: marketing
Aanbieder: günstiger.de GmbH, Deichstraße 34, 20459 Hamburg
Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, punt a), AVGG
Verwerkte gegevens:

Cookies en opslagperiode: 30 dagen
Locatie van verwerking: Europese Unie, Verenigde Staten
Overdracht naar derde landen en garanties: houd er rekening mee dat deze dienstverlener gegevens kan overdragen aan een derde land, d.w.z. buiten de Europese Unie. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek 'Gegevensoverdracht naar derde landen'.
Meer informatie vindt u op: Gegevensbescherming - guenstiger.de

Google Remarketing

Onze website maakt gebruik van Google Remarketing, een dienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Deze service maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u op maat gemaakte reclameboodschappen aan te bieden op websites die met Google samenwerken. Cookies en soortgelijke technologieën worden ook gebruikt om analyses van het websitegebruik uit te voeren, welke de basis vormen voor het aanmaken van op interesses gebaseerde advertenties. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google op basis van de in het Google-account opgeslagen instellingen uw Google-web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruiken om uw advertenties te personaliseren. Als u deze koppeling met uw Google-account niet wenst, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze contactpagina oproept.

Zoals hierboven vermeld, kunt u uw browser configureren om cookies te weigeren, of u kunt de door de cookies gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de advertentie-instellingen op te roepen en de personaliseringsschakelaar op “Uit” te zetten. Als alternatief kunt u zich afmelden voor verwerking door de hierboven genoemde TRUSTe-website op te roepen en op de deactiveringsschakelaar voor de provider 'Google' te klikken.

Meer informatie vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Google.

RTB House

Onze website maakt gebruik van technologie van RTB House (RTB House SA, Złota 61/101, 00-819, Warschau, Polen). Deze technologie stelt ons in staat om met behulp van cookies en pixels in gepseudonimiseerde vorm informatie te verzamelen over het surfgedrag van de websitebezoeker voor marketingdoeleinden. Hiermee kan RTB House surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen als relevante banneradvertenties weergeven wanneer andere websites worden bezocht (zogenaamde retargeting-campagnes). In geen geval kunnen de gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door RTB House verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren.

Linksonder op elke weergegeven banner staat een kleine ‘=’ (voor informatie), die bij een mouse-over opengaat en leidt naar een pagina waar het systeem wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Wanneer u op opt-out klikt, wordt er een opt-out-cookie ingesteld, waardoor deze banners in de toekomst niet meer worden getoond. Er wordt niets op een andere manier gebruikt of aan derden doorgegeven. Meer informatie over RTB House is te vinden op https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

INTEGRATIE VAN YOUTUBE-VIDEO'S

We hebben video's op onze website opgenomen die op YouTube zijn opgeslagen en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. YouTube is een multimediadienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), een dochteronderneming van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Door het bezoek aan onze website, ontvangen YouTube en Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit is ongeacht of u al dan niet bent aangemeld bij YouTube of Google. YouTube en Google gebruiken deze gegevens voor advertenties, marktonderzoek en aanpassing van hun websites. Wanneer u YouTube op onze website oproept terwijl u bent aangemeld bij uw YouTube- of Google-profiel, kunnen YouTube en Google deze gebeurtenis ook combineren met de desbetreffende profielen. Als u deze toewijzing niet wenst, moet u zich bij Google afmelden voordat u onze website bezoekt.

U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd, zoals hierboven beschreven, of u kunt de verzameling van door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door in Google-advertentie-instellingen de knop 'Gepersonaliseerd adverteren op internet' uit te schakelen. In dat geval geeft Google alleen nietgeïndividualiseerde advertenties weer.

Meer informatie vindt u in de ook voor YouTube geldende gegevensbeschermingsinstructies van Google.

Google Ads Verbeterde Conversies

Als onderdeel van Google Ads gebruiken we Google Ads Enhanced Conversions om de nauwkeurigheid van conversietracking te verbeteren en onze marketinginspanningen te optimaliseren.

Met Google Ads Enhanced Conversions kunnen bestaande conversietags worden aangevuld met de gehashte gegevens die we op onze website verzamelen.

Als je via advertenties op andere websites op onze website terechtkomt en een product koopt, worden gegevens zoals het e-mailadres, de naam en het adres verzameld als onderdeel van de bestelling en veilig in gehashte vorm doorgegeven aan Google voor Enhanced Conversions. Het hashen van de gegevens voordat ze naar Google Ads worden gestuurd, zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens worden omgezet in een gehashte string en veilig worden verzonden. Voor Google Ads worden de gehashte gegevens gematcht met de door Google verzamelde en gehashte gegevens van de advertentiegebeurtenis met de gewenste actie om vast te stellen of deze heeft geleid tot een conversie en om deze toe te schrijven aan onze marketingactie.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens door uw toestemming in te trekken in de privacyinstellingen. Er worden geen gehashte gegevens aan Google doorgegeven zonder uw toestemming.

Categorie: Analyse

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en Liechtenstein); Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (voor alle andere gebruikers).

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 a) DSGVO

Verwerkte gegevens: IP-adres, e-mailadres, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, abonnementsgegevens, aankoopinformatie, voorkeursinstellingen zoals taal, interactie met advertentie, coördinatie van advertentie.

Cookies en bewaartermijn: Uw gegevens worden 6 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Plaats van verwerking: Europese Unie, derde land.

Overdracht naar derde landen en garanties: Houd er rekening mee dat deze serviceprovider gegevens kan overdragen naar een derde land, d.w.z. buiten de Europese Unie. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Gegevensoverdracht naar derde landen".

OVERIGE ONTVANGERS VAN GEGEVENS

De door ons verzamelde gegevens worden alleen overgedragen indien:

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze serviceproviders worden gedaan. Naast de serviceproviders die worden genoemd in dit gegevensbeschermingsbeleid, kunnen dit onder meer zijn, maar niet beperkt tot, datacenters die onze website en databases onderhouden, softwareleveranciers, IT-serviceproviders die onze systemen onderhouden, agentschappen, marktonderzoekbedrijven, adviesbureaus, leveranciers, vervoerders, postdienstverleners en maatwerkpartners. Voor zover we gegevens doorgeven aan serviceproviders, mogen ze de gegevens alleen gebruiken om hun taken uit te voeren. De dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en door ons ingehuurd. Ze zijn contractueel gebonden aan onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Bovendien kan openbaarmaking plaatsvinden in verband met onderzoeken door de overheid, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures, indien vereist voor vervolging of tenuitvoerlegging.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDE LANDEN

Zoals in dit privacybeleid wordt uitgelegd, maken wij gebruik van diensten waarvan de dienstverleners gedeeltelijk gevestigd zijn in of persoonsgegevens verwerken in zogenaamde derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte), d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenstemt met dat van de Europese Unie. Waar dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen besluit inzake adequaatheid (artikel 45 AVG) heeft uitgevaardigd, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Daartoe behoren onder meer de standaardcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming.

Indien dit niet mogelijk is, baseren wij de doorgifte van gegevens op uitzonderingen conform artikel 49 AVG, met name uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van de doorgifte voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien is voorzien in een doorgifte naar een derde land en er geen adequaatheidsbesluit of passende garanties zijn, is het mogelijk en bestaat het risico dat autoriteiten in het betrokken derde land (bv. inlichtingendiensten) toegang krijgen tot de doorgegeven gegevens om deze te verzamelen en te analyseren, en dat de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene niet kan worden gegarandeerd. Bij het verkrijgen van uw toestemming via de cookiebanner, wordt u hier ook over geïnformeerd.

OPSLAGDUUR

In principe bewaren we persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij de gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die wij op basis van toestemming of een gerechtvaardigd belang verwerken, worden opgeslagen tot aan de intrekking resp. het bezwaar. Dan verwijderen we de gegevens onmiddellijk, tenzij we de gegevens nodig hebben tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn voor bewijs voor civiele claims of voor wettelijke opslagvereisten.

Voor bewijsmateriaal moeten we contractinformatie bewaren voor de duur van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Eventuele claims verjaren op zijn vroegst na de wettelijke verjaringstermijn.

Zelfs daarna moeten we soms uw gegevens opslaan om boekhoudkundige redenen. Wij zijn verplicht om dit te doen vanwege juridische documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het (Duitse) handelsrecht, de belastingwet, de bankwet, de witwaswet en de wet op de effectenhandel. De daar vastgelegde termijnen voor het opslaan van documenten bedragen twee tot tien jaar.

UW RECHTEN

Onder de desbetreffende wettelijke vereisten hebt u de volgende wettelijke gegevensbeschermingsrechten:

Om uw rechten zoals hier beschreven te doen gelden, kunt u altijd contact opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

U heeft het recht om bezwaar in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

GEGEVENSBEVEILIGING

Wij zorgen voor actuele technische maatregelen om de gegevensbescherming te garanderen, in het bijzonder om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gevaren tijdens gegevens- en kennisoverdracht aan derden. Deze worden steeds aangepast aan de huidige stand van de techniek. Om de persoonsgegevens die u verstrekt op de website te beveiligen, gebruiken we de Secure Sockets Layer (SSL) -standaard, die de door u verstrekte informatie codeert.

WIJZIGINGEN IN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Van tijd tot tijd kunnen we dit privacybeleid bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de wettelijke vereisten wijzigen.

© PETER HAHN – versie: Juli 2023

Lid van Thuiswinkel.org
Bestellen zonder risico
Achteraf betalen
Prettig en veilig
Retourzending
Eenvoudig en gratis
Bestelservice
030 659 29 15
PETER HAHN klantenservice
030 659 29 15


Wij staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Bestel per e-mail via
service@peterhahn.nl