Gegevensbescherming

Wij hechten er grote waarde aan dat alle bezoekers van onze website zich op hun gemak en veilig voelen. Daarom is de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

ALGEMENE INFORMATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Peter Hahn Nederland B.V.

Regulierenring 22
3981 LB Bunnik

Telefoon 030 659 29 15
E-mail privacy@peterhahn.nl

("Peter Hahn" of "Wij") is/zijn als exploitant van de website https://www.peterhahn.nl/ ("Website") verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van de gebruikers ("U") van de website in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij verzoeken u bij vragen of wensen over de bescherming van uw gegevens contact op te nemen met Anne-Katrin Brendle-Weith, privacy@peterhahn.nl, die voor de bescherming van persoonsgegevens verantwoordelijk is.

BEZOEK VAN DEZE WEBSITE

U kunt onze website bezoeken, zonder uw persoonsgegevens te moeten verstrekken. Wij verzamelen uitsluitend toegangsgegevens in zogenaamde server-logbestanden zoals de naam van het opgevraagde bestand, IP-adres, oproepdatum en -tijd, verzonden hoeveelheid gegevens en de opvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren, en worden daarna weggegooid. Op basis van deze gegevens kunnen wij uw identiteit niet achterhalen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om het bezoek van onze website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op bepaalde sites zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor de uitwisseling met ons systeem over uw browser opslaan.

Welke cookies worden op deze website geplaatst?

Hieronder worden afzonderlijke cookies die wij gebruiken nader uitgelegd.

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Daartoe behoren bijv. cookies waarmee u zich in het klantgedeelte kunt aanmelden of iets in de winkelwagen kunt plaatsen.

2. Analytische/prestatiecookies

Met deze cookies kunnen geanonimiseerde gegevens over het gebruiksgedrag van onze bezoekers worden verzameld. Deze worden door ons dan geanalyseerd om bijv. de functionaliteit van de website te verbeteren en u interessante aanbiedingen te tonen.

3. Functionele cookies

Deze cookies worden voor bepaalde functies van onze website gebruikt, bijv. om een betere navigatiestroom naar onze website voor te stellen en u gepersonaliseerde en relevante informatie te tonen (bijv. "op interesse gebaseerde reclames").

4. Targeting cookies

Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de sites die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt. Wij gebruiken deze informatie om onze website en de reclame die wordt getoond op uw interesses af te stemmen.

5. Third-party-cookies

Met deze cookies van enkele van onze reclamepartners kunnen wij het internetaanbod en onze website voor u interessanter maken. Daarom worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke cookies, die na een vooraf ingestelde tijd weer automatisch worden verwijderd. Cookies van partnerbedrijven worden meestal na enkele dagen of uiterlijk 24 maanden verwijderd; in sommige gevallen ook na enkele jaren. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Daarbij worden uitsluitend onder een gebruikers-ID pseudoniemgegevens verzameld. Deze pseudoniemgegevens worden nooit met uw persoonsgegevens gecombineerd.

Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, ook na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat achter en helpen ons bij het herkennen van uw browser tijdens het volgende bezoek (blijvende cookies).

Een gedetailleerd overzicht van alle op deze website geplaatste cookies kunt u hier raadplegen.

U kunt het plaatsen van cookies van afzonderlijke aanbieders ook weigeren door hieronder op de apart weergegeven links te klikken. Deze weigering wordt op zichzelf weer via een cookie opgeslagen en geldt totdat u het cookie verwijdert.

Het weigeringscookie is geplaatst voor het genoemde domein, per browser en gebruiker van een computer. Wanneer u vanaf meerdere eindapparaten en browsers onze website opent, moet u daarom op elk eindapparaat en in elke browser afzonderlijk de registratie van gegevens opnieuw weigeren.

GEBRUIK VAN ANALYSEHULPMIDDELEN

Econda

Voor de benodigde vormgeving en voor de optimalisatie van deze website worden oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens verzameld en op basis van deze gegevens worden gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen gemaakt. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt, die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. De gebruiksprofielen worden zonder uitdrukkelijk toestemming van de bezoeker niet met gegevens over de drager van het pseudoniem gecombineerd. Met name worden IP-adressen direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt. Bezoekers van deze website kunnen het registreren en opslaan van deze gegevens altijd voor de toekomst hier weigeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google”). Google Analytics gebruikt cookies, waarmee uw gebruik van deze website kan worden geanalyseerd. De informatie die een cookie over het gebruik van deze website genereert, wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google voorafgaand aan de verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal in opdracht van de beheerder van deze website gebruikmaken van deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om overzichten van de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder namens ons nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser is doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van alle cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door via de volgende link een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als u onze website via een mobiel eindapparaat (bijv. smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken om de tracking door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is ook als alternatief voor de bovengenoemde browser-add-on mogelijk. Door op de link te klikken wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst die alleen voor deze browser en dit domain geldig is. Als u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie gewist zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u in de Google Analytic Terms resp. hier.

Visual Website Optimizer

Bovendien wordt op deze website gebruikt gemaakt van Visual Website Optimizer, een dienst van Wingify (14 Floor, North Tower KLJ, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India; hierna: Visual Website Optimizer). Dit wordt gebruikt voor A/B- en multivariate testen. Visual Website Optimizer maakt gebruik van cookies om bezoekers van de site weer te herkennen en om het gebruik van de website te analyseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Visual Website Optimizer en daar opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het veranderen van de instellingen van uw browser, maar we wijzen erop dat u in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website in volle omvang kunt benutten..
U kunt de Visual Website Optimizer-Tracking op elk gewenst moment uitschakelen door de instructies op https://vwo.com/opt-out/.

COOKIES VOOR RECLAMEDOELEINDEN

AdClear campagnetracking

Wij maken gebruik van de diensten van AdClear GmbH ("AdClear"), om statistische gegevens voor het volgen van campagnes te verzamelen en zo het aanbod voor onze klanten overeenkomstig te optimaliseren. De gegevens worden met behulp van een cookie in pseudoniemvorm verzameld. Persoonsgegevens worden niet naar AdClear gezonden. AdClear GmbH is voor gegevensbescherming op het gebied van campagnetrackingsystemen door TÜV Saarland gecertificeerd.

U kunt de AdClear campagnetracking weigeren:

U heeft bezwaar tegen het verzamelen van gegevens door AdClear.
Geef toestemming voor dataverzameling door AdClear .

Google Double Click Cookie

Deze website maakt in verband met het gebruik van Google Analytics (zie hierboven) ook gebruik van het zogenaamde DoubleClick-cookie, waarmee uw browser bij het bezoek van andere websites kan worden herkend. Voor het doorsturen van de door het cookie gegenereerde informatie naar Google gelden de uitspraken in deze verklaring over Google Analytics.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om aanvullende diensten te leveren die verband houden met het websitegebruik. Google mag deze informatie eventueel aan derden leveren, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren, door de weergavevoorwaarden op te roepen. Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren, door de deactiveringssite van het "Network Advertising" (netwerkreclameprogramma) op te roepen. Overige informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier.

Facebook retargeting / remarketing

Via Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) maken wij reclame voor deze website op Facebook.

Daarvoor wordt bij bezoek van onze website een cookie van Facebook geplaatst, waarmee door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte sites een op interesse gebaseerde reclame op Facebook mogelijk wordt. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Ook kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en apart over de toestemming daarvan beslist of cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen weigert; een beschrijving hiervan vindt u onder "Hoe worden cookie-instellingen veranderd?". Bij de weigering van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Facebook Custom Audience Pixel

Op onze website maken wij gebruik van ’Custom Audiences Pixel’ (zgn. Basispixel) van Facebook Inc. (’Facebook’) in basiscode zonder geavanceerde afstemming; aangevuld met standaard-event-codes. Dit dient ertoe bezoekers van onze website bij hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook producten te kunnen tonen die ze wellicht interessant vinden.

Hiervoor zijn op onze website een pixel van onze retargeting-partner Criteo /van onze retargeting-partners en een pixel van Facebook geïmplementeerd. Daarbij wordt via een UserID match van Criteo de volgende informatie aan de Facebook-server doorgegeven:

— Het feit, dat u onze website heeft bezocht.

— Informatie over welke producten u heeft bekeken.

— Het feit, of en welke producten u in de winkelmand heeft geplaatst.

— Het feit, of en welke producten u heeft besteld.

— Het feit, of u in de winkelmand op ’Betalen’ heeft geklikt en daarmee de bestelling heeft voltooid.

Facebook verzamelt deze informatie in uw persoonlijke Facebook-account, indien u een Facebook-account heeft. Deze matching wordt door Facebook uitgevoerd. Onze retargeting-partners hebben op geen enkel moment toegang tot deze gebruikersgegevens.

Bij uw volgende bezoek aan het sociale netwerk wordt u zodoende door Facebook direct herkend en overeenkomstig uw gedrag in onze shop worden zogenaamde retargeting-advertenties online aan u getoond.

Meer informatie over het onderzoek en het gebruik van gegevens door Facebook en over uw rechten en de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Eventueel kunt u op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ bezwaar maken tegen reclame. Hiervoor moet u aangemeld zijn bij Facebook.

U heeft bezwaar gemaakt tegen het verzamelen van uw gegevens door Facebook.
Toestaan dat Facebook uw gegevens verzamelt.

Overige reclame- en retargetingdiensten

Peter Hahn gebruikt naast de bovenstaande diensten andere reclame- of retargeting-technologieën, die met behulp van een cookie een pseudoniem-analyse van het gebruikersgedrag uitvoeren, om het weergeven van op interesse gebaseerde reclame mogelijk te maken. Een overzicht van alle cookies die op deze website worden geplaatst, vindt u hier.

U kunt deze toekomstige analyse altijd weigeren. De volgende diensten bieden hiervoor een opt-out-link aan, die u door het klikken op de betreffende dienst oproept:

Criteo
Sociomantic
Affilinet
TradeDoubler
Performance Media (ADITION)

Ook kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren, door de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative (netwerkreclameprogramma) op te roepen.

U kunt ook de opslag van bepaalde of alle cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; een beschrijving hiervan vindt u onder "Hoe worden cookie-instellingen veranderd?". Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken.

Google Remarketing

Deze website gebruikt de remarketing-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Deze functie dient ervoor om websitebezoekers binnen het reclamenetwerk van Google op de interesses van de gebruiker afgestemde reclame te kunnen presenteren. De technologie stelt ons in staat om na uw bezoek aan onze website automatisch gegenereerde, gerichte reclame in te schakelen. De reclame-uitingen zijn gebaseerd op de producten en diensten die u bij uw laatste bezoek aan onze website heeft aangeklikt. Hiervoor wordt er in de browser van de websitebezoeker een zogenaamd 'cookie' opgeslagen, dat de mogelijkheid biedt om de bezoeker te herkennen als deze naar websites gaat die bij het reclamenetwerk van Google horen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die bij uw bezoek aan onze website in uw browser worden opgeslagen. Google slaat daarbij informatie op, zoals zoekvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekvraag. Deze informatie wordt gebruikt voor de toewijzing van de webbrowser aan een bepaalde computer. Op de websites van het reclamenetwerk van Google krijgen de bezoekers dan reclame te zien, waarbij de inhoud betrekking heeft op wat de bezoeker eerder op websites, die de remarketing-functie van Google gebruiken, opgezocht heeft.

Indien u op https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated toestemming heeft gegeven om uw browsergeschiedenis van Google aan uw Google-account te koppelen en dat informatie van uw Google-account voor gepersonaliseerde advertenties gebruikt mag worden, dan wordt de remarketing-functie ook uitgevoerd op verschillende apparaten. Hierbij wordt door Google uw Google-ID gebruikt, voor remarketing via verschillende apparaten.

Volgens Google zelf verzamelen zij bij dit proces geen persoonsgegevens. Als u de functie Remarketing van Google toch niet wenst, kunt u deze in het algemeen deactiveren door de desbetreffende instellingen op http://www.google.com/settings/ads aan te passen.

Desgewenst kunt u het gebruik van cookies voor op belangstelling gebaseerde reclame via de reclamenetwerk-campagne deactiveren door het volgen van de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Meer informatie, zoals hoe Google cookies gebruikt, kunt u lezen in de privacyverklaring van Google.

GEBRUIK VAN SOCIAL-MEDIA-PLUG-INS

Op enkele plaatsen op deze website worden zogenaamde social plugins ("plug-ins") van de sociale-media-sites Facebook en Google+ gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc. en Google Inc. ("Aanbieders").

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook”). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze eruit zien vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Een overzicht van de plug-ins van Google en hoe deze eruit zien vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins

Als u een site van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van de aanbieders.

De inhoud van de plug-ins wordt door de aanbieders direct naar uw browser gestuurd en in de site geïntegreerd. Door deze integratie worden de aanbieders geïnformeerd dat uw browser de betreffende site van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen account bij de betreffende aanbieder hebt of zich helemaal niet daar hebt aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van de betreffende aanbieder in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Hebt u zich bij de aanbieder aangemeld, dan kan deze het bezoek van onze website direct aan uw account toewijzen. Wanneer u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk"-knop te drukken of een commentaar toe te voegen, wordt deze informatie ook direct naar een server van de betreffende aanbieder gezonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw account gepubliceerd en aan uw vrienden of volgers getoond.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.

Informatie over gegevensbescherming van Facebook
Informatie over gegevensbescherming van Google

Als u niet wilt dat Google of Facebook de over onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel in de betreffende dienst koppelt, moet u zich vóór het activeren van de plug-in bij de betreffende dienst afmelden.

U kunt het laden van afzonderlijke plug-ins ook met Add-Ons voor uw browser volledig voorkomen.

INTEGRATIE VAN YOUTUBE VIDEO'S

Op deze website wordt content van YouTube geïntegreerd. YouTube wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Bij video's van Youtube die op onze site zijn geïntegreerd, is de uitgebreide gegevensbeschermingsinstelling geactiveerd. Dit betekent dat geen informatie van websitebezoekers bij YouTube wordt verzameld en opgeslagen, tenzij u de video afspeelt.

Om ook bij het afspelen van video's de plaatsing van tracking cookies te voorkomen, kunt u de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware - zoals hierboven beschreven - voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u ook in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de Informatie over gegevensbescherming van Youtube.

NEWSLETTER EN RECLAME

Nieuwsbrief

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij met uw uitdrukkelijke toestemming de door u verstrekte gegevens om u onze nieuwsbrief toe te zenden. De nieuwsbrief bevat actuele informatie en aanbiedingen van Peter Hahn GmbH. Bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de aanmeldingsdatum op. Deze opslag dient als bewijs voor het geval een derde uw e-mailadres misbruikt, om u zonder uw kennis of uw recht op het ontvangen van de nieuwsbrief aan te melden.

Als u later geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen, kunt u de ontvangst ervan altijd weigeren, zonder dat daarvoor andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstvorm naar de hierboven genoemde contactpersoon is daarvoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in elke nieuwsbrief een afmeldlink.

Gebruik van gegevens voor beoordelingsherinnering

Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming door het activeren van een check box of klikken op een respectievelijke knop hebt gegeven, zullen wij uw e-mailadres in het kader van een beoordeling van uw bestelling zenden aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c 50823 Köln (www.trustedshops.nl), die u eraan zal herinneren om via e-mail een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een boodschap aan de hierboven beschreven contactmogelijkheden of door direct een boodschap te richten aan Trusted Shops.

Gebruik van gegevens voor postreclame en uw weigeringsrecht

Daarnaast behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende gegevens in het kader van de ontvangst van de overeenkomst met u hebben ontvangen - uw titel, academisch graad, uw geboortejaar en uw beroepsmatige, branche- of zakelijke naam in gecombineerde lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor de toezending van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per normale post. U kunt deze opslag en dit gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden altijd door een bericht naar de hierboven genoemde contactpersoon weigeren.

In lijsten opgeslagen adresgegevens gebruiken en verwerken wij ook voor externe marketingdoeleinden en geven deze gegevens daarvoor aan derden door. U hebt recht op gratis informatie over de over u opgeslagen gegevens en op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Vanzelfsprekend kunt u het gebruik, de verwerking en de doorzending van uw gegevens voor reclamedoeleinden altijd door een bericht naar de bovengenoemde contactpersoon weigeren.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS BIJ CONTACTLEGGING EN VOOR DE AFHANDELING VAN EEN OVEREENKOMST

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze in verband met uw bestelling, als u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantaccount vrijwillig meedeelt. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de betreffende in te vullen formulieren.

Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst en het verwerken van uw aanvragen. Door de SSL-technologie worden bij de verzending van uw bestelgegevens (bijv. adres, artikel etc.) alle door u ingevoerde gegevens automatisch gecodeerd.

Na volledige afhandeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden alle gegevens voor het verdere gebruik geblokkeerd en na afloop van de volgens de belasting- en handelswetten vereiste bewaartermijnen verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verder gebruik van de gegevens voorbehouden, dat wettelijk toegestaan is en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantaccount is altijd mogelijk en kan door een bericht naar de hierboven genoemde contactpersoon of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount plaatsvinden.

Voor de nakoming van de overeenkomst sturen wij uw gegevens door naar het met de levering belaste expeditiebedrijf, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde artikelen. Afhankelijk van de betaalmethode die u tijdens de bestelling hebt gekozen, sturen wij ter afhandeling van betalingen de daarvoor opgeslagen betalingsgegevens door naar de met de betaling belaste kredietinstelling en evt. door ons daarmee belaste betalingsdiensten resp. naar de gekozen betalingsdienst.

CONTROLE VAN DE KREDIETWAARDIGHEID EN SCORES

Voor zover u als betaalmethode koop via factuur hebt gekozen, behouden wij ons het recht voor, voor het behoud van onze gerechtigde belangen na afloop van de bestelling, informatie over de identiteit en kredietwaardigheid bij daarvoor gespecialiseerde dienstverleners (economische informatiebureaus) in te winnen. Wij sturen hiervoor voor de controle van uw kredietwaardigheid de vereiste persoonsgegevens naar de volgende bedrijven:

CRIF GmbH
Radlkoferstraße 2
80992 München, Duitsland

De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scores) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden worden berekend en waarbij voor de berekening onder andere adresgegevens worden gebruikt. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruiken wij voor een goed onderbouwde beslissing over de motivering, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. Met uw beschermingswaardige belangen wordt volgens de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

OPROEPEN, CORRIGEREN OF ACTUALISEREN VAN UW GEGEVENS

U hebt recht op gratis informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens en evt. recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij het verstrekken van informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en het herroepen van afgegeven toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van de gegevens verzoeken wij u direct contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersonen.

 

Version 2017-01-29

ALS PDF DOWNLOADEN

De download vindt u hier.

Lid van Thuiswinkel.org
Bestellen zonder risico
Achteraf betalen
Prettig en veilig
Retourzending
eenvoudig en gratis
Bestelservice
030 659 29 15