Voer uw zoekbegrip in

THE GOOD CASHMERE STANDARD®: een kijkje achter de schermen

THE GOOD CASHMERE STANDARD

Op 21 januari 2020 werd het nieuwe, internationaal geldende dierenwelzijnskeurmerk ’THE GOOD CASHMERE STANDARD®’ in het leven geroepen door de AbTF (‘Aid by Trade Foundation’), die al met succes het label ’Cotton made in Africa’ heeft ingevoerd. Het keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met onze kasjmierexpert Heike Hillebrecht. Want wij houden van kasjmier, met elke vezel. Daarom zetten wij ons wereldwijd in voor het welzijn van de kasjmiergeit. Het is ons doel om de bescherming van deze dieren en van het milieu te bevorderen en de arbeidsvoorwaarden van de mensen die met de kasjmiergeiten werken te verbeteren. Wij waren de allereerste die zich bij deze standaard heeft aangesloten en hebben onze partners dienovereenkomstig laten certificeren. En nu is het dan eindelijk zover: de eerste heerlijk zachte kasjmiermode met het dierenwelzijnskeurmerk THE GOOD CASHMERE STANDARD® is binnenkort te bestellen.

Wat gaat er schuil achter het keurmerk?

Wij nemen samen met u een kijkje achter de schermen van dit dierenwelzijnskeurmerk en vertellen u meer over de strenge eisen waaraan voldaan moet worden voordat kasjmierwol dit bijzondere keurmerk mag dragen. Bovendien spreken wij onze kasjmierexpert Heike Hillebrecht over haar gedreven inzet voor het welzijn van de kasjmiergeit.

THE GOOD CASHMERE STANDARD® (GCS)

Het keurmerk bestaat uit drie onderdelen. In het uitgebreide eerste deel gaat het om het welzijn van de kasjmiergeit. De gecertificeerde kasjmierboerderijen moeten kunnen waarborgen dat hun geiten geen leed wordt aangedaan en dat ze goed worden verzorgd. Vervolgens worden de arbeidsvoorwaarden van de geitenhouders en hun werknemers op de boerderij beoordeeld. Mode met het keurmerk garandeert de handhaving van verschillende sociale criteria, zoals eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden. In het laatste onderdeel wordt het opkopende bedrijf onder de loep genomen. Het keurmerk moet telkens vernieuwd worden. Kasjmierboerderijen worden door een onafhankelijk testinstituut geverifieerd. De standaardcriteria moeten door geitenhouders en kasjmierproducenten worden nageleefd en de uitsluitingscriteria moeten in acht worden genomen. Wordt deze procedure succesvol afgesloten, dan wordt er een certificaat afgegeven. Dat certificaat wordt jaarlijks gecontroleerd. Op het niveau van de kasjmierproducenten die het ruwe materiaal van de boerderijen verder verwerken, moet er gevensbeheer plaatsvinden, zodat een scheiding van gecertificeerde kasjmier volgens THE GOOD CASHMERE STANDARD® en niet-gecertificeerde kasjmier wordt gewaarborgd. De naleving wordt gecontroleerd tijdens jaarlijkse controles.

Het fokken en houden van geiten vergt kennis van zaken

De GCS-voorschriften voor duurzame geitenhouderij beginnen al vóór de geboorte van de kleine geitjes. Het fokken en de voortplanting moeten zo natuurlijk mogelijk verlopen en zodra de kleine geitjes zijn geboren, blijven ze tenminste acht weken bij hun moeder. De boer moet over een passende accommodatie beschikken om de kleine geitjes met de juiste verzorging groot te kunnen brengen.

The Good Cashmere Standard

Ook het leven van de volwassen geiten is strikt gereguleerd. Alle geiten dienen ten minste twee keer per dag water te krijgen, voldoende gevoerd te worden en een schuilstal tot hun beschikking te hebben. Bovendien zijn er strenge gezondheidsnormen, die eveneens gecontroleerd worden.

Een heel belangrijk punt is het scheren. Iedere boer die met geiten werkt wordt intensief getraind om vertrouwd te raken met de voorschriften van het scheren en kammen. Aangezien de meeste kasjmierboeren al generaties lang liefdevol voor de dieren zorgen, is het voldoen aan deze standaardcriteria voor hen geen grote moeite.

Dieren, milieu, boeren: ze profiteren allemaal van het keurmerk

Een belangrijk doel van de GOOD CASHMERE STANDARD® is om het leven van de boeren voor de lange termijn te verbeteren en tegelijkertijd ook het milieu en de natuur te beschermen om deze voor de volgende generaties te behouden. Zo mag het houden van de geiten geen negatieve effecten hebben op het milieu, de weidepercelen en de biodiversiteit. Bovendien regelt de standaard sociale belangen, zoals eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden op de boerderijen en gendergelijkheid. Er wordt op gelet dat kinderen naar school gaan en dat ze alleen na school en in beperkte mate hun ouders helpen op de geitenboerderij.

Wat gebeurt er met de wol na het scheren?

De boeren leveren hun ruwe materiaal aan zogenaamde ‘buying stations’. Daar wordt de wol gebundeld en verder doorverkocht. The Good Cashmere Standard (GCS) bepaalt de criteria voor de selectie en controle van het ruwe materiaal, zodat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van volgens GCS gecertificeerd kasjmier. Bij de ‘buying stations’ wordt met behulp van audits en controles gegarandeerd dat het bedrijf voldoet aan de eisen van de GCS. De verantwoordelijke personen documenteren elke stap. Deze documenten worden jaarlijks geëvalueerd en gecontroleerd in audits.

Is de wol opgekocht, dan wordt deze schoongemaakt, geverfd, en gesponnen. Tijdens het zogenaamde dehairing-proces worden de vezels ontdaan van vuil en andere resten. Het eindresultaat is een prachtig wit basismateriaal. Hierbij wordt een geheel onschadelijke en onzichtbare DNA-marker aangebracht op het ruwe materiaal. Deze kan in iedere productiefase tot aan het uiteindelijke kasjmierdesign aangetoond worden en garandeert dat het artikel met het keurmerk voor 100% van gecertificeerd ruw materiaal is gemaakt. Dit controleren wij regelmatig. Het gehele proces inclusief het verven en spinnen van het garen duurt ca. 30 dagen.

Interview: dit zegt onze kasjmierexpert Heike Hillebrecht over THE GOOD CASHMERE STANDARD®

De wollige geiten zijn vriendelijk en helemaal niet schuw.

Hallo Heike, waarom maakt PETER HAHN zich zo sterk voor de GOOD CASHMERE STANDARD®?

Duurzaamheid, vooral in combinatie met kasjmier, ligt ons na aan het hart. Wij besteden bijzonder veel aandacht aan het thema dierenwelzijn. Voor ons hoogwaardige kasjmier (tot 15,5 micron, vezellengte 34-36 mm, wit kasjmier afkomstig uit Noordwest China/Binnen-Mongolië) zijn wij al vele jaren regelmatig in de landen waar de geit gehouden wordt ter plaatse. Wij waren dan ook al erg lang op zoek naar een keurmerk voor duurzaam kasjmier. Dit is er nu eindelijk en daar zijn we heel blij mee. Want niet alle kasjmier is hetzelfde. Daarom hebben wij ons als eerste partner aangesloten bij dit keurmerk en zijn we vanaf het begin bij de ontwikkeling ervan betrokken geweest.

Hoe ziet de inzet van PETER HAHN er concreet uit?

De ‘Aid by Trade Foundation’ (AbTF) heeft ons als kasjmierexperts betrokken bij de ontstaansfase van het keurmerk. Wij hebben bijvoorbeeld de eerste opzet mogen becommentariëren en onze input mogen geven. Het hoogtepunt voor mij was de reis in 2019, samen met de AbTF en dierenwelzijnsexpert Anna Heaton, naar Binnen-Mongolië. Dat is overigens de bakermat van de beste grondstoffenleveranciers ter wereld. Wij hebben workshops gehouden met de boeren aldaar en ze onderwezen over de nieuwe eisen. Maar niet alleen zij werden getraind, ook de andere schakels in de leveringsketen zoals de garenfabrikanten kwamen aan bod. Zij moeten de gecertificeerde kasjmierwol namelijk afgezonderd opslaan en dienovereenkomstig labelen. Alles wordt in een online GCS-databank, het zogenaamde Cashmere Tracking System, gedocumenteerd, zodat wij volledige transparantie hebben en onze klanten altijd op het keurmerk kunnen vertrouwen.

Vanaf wanneer zal de eerste gecertificeerde kasjmiermode te bestellen zijn en waaraan kunnen klanten deze kleding herkennen?

De eerste gecertificeerde kasjmierwol werd gewonnen in april/mei 2020. Wij zouden graag persoonlijk aanwezig zijn geweest bij het scheren ervan, maar de coronacrisis liet dit helaas niet toe. Intussen werd het kasjmier geverfd, tot garen gesponnen en dienovereenkomstig gelabeld. De eerste kasjmiermode zullen wij vanaf eind december 2020 in onze catalogi en in onze onlineshop kunnen aanbieden. Deze duurzame kasjmierdesigns zijn voorzien van het GOOD CASHMERE STANDARD® logo. PETER HAHN en onze zusteronderneming MADELEINE zijn op dit moment de enige aanbieders van dit duurzame premium-kasjmier. Naast onze exclusieve kwaliteit hebben we nu een erkend dierenwelzijnskeurmerk; een groot voordeel voor onze klanten, voor de natuur en voor de fabrikanten.

Zo herkent u duurzame kasjmiermode in de allerbeste premium-kwaliteit:

Let op het hartje met de geit op een zwarte achtergrond. Alleen dit zwarte keurmerk staat voor duurzaam kasjmier in premium-kwaliteit. Wij bij PETER HAHN voorzien al onze GCS-gecertificeerde kasjmierdesigns online, in onze catalogi en op het artikel zelf van dit officiële keurmerk, als garantie voor de allerbeste kwaliteit en uitzonderlijk fijn garen.

Want niet alle kasjmier is hetzelfde: laat u overtuigen door onze voortreffelijke kwaliteit, die ook nog eens duurzaam is. Duurzaamheid en exclusief design zijn zo perfect op elkaar afgestemd, ontdek het zelf.

Wij houden van kasjmier, met elke vezel. Deel ons enthousiasme en ontdek hoe geweldig kasjmier is. Wie eenmaal kasjmier gedragen heeft, wil nooit meer zonder. Heerlijk zachte kasjmiermode vindt u nu al in onze onlineshop.

the good cashmere standard