Voer uw zoekbegrip in

OLYMP: een combinatie van kwaliteit en duurzaamheid

OLYMP: een combinatie van kwaliteit en duurzaamheid

Onze kinderen een leefbare toekomst geven: daar zet PETER HAHN zich voor in. Daarbij hoort ook dat wij onze mode langs de leveringsketen begeleiden en dat wij strijden voor de naleving van sociale normen. Samen gaat dat beter dan alleen. Daarom zijn wij, net als de kledingspecialist OLYMP, al vele jaren lid van amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Regelmatig treffen wij elkaar bij de amfori BSCI-conferenties en wisselen ervaringen uit. Zo profiteren wij van onze wederzijdse ervaringen, want de arbeidsvoorwaarden bij onze leveranciers zijn voor ons net zo belangrijk als voor OLYMP.

Wij zijn het met de filosofie van OLYMP eens: het naleven van sociale normen is nauw verbonden met de hoge kwaliteit van onze producten. Alleen in een schone en veilige werkomgeving en met tevreden medewerkers kunnen wij namelijk effectief en duurzaam kwaliteit produceren. In dit verband neemt OLYMP zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheid vooral in de buitenlandse productievestigingen zeer serieus.

Samenwerking op basis van vertrouwen

Daarom staat OLYMP in direct contact met de productiebedrijven in het buitenland, om in een open en constructief contact de naleving van kwaliteits-, arbeids-, milieu- en sociale normen te waarborgen. OLYMP ziet zichzelf hierbij als partner, die de producenten in hun ontwikkeling begeleidt naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Naast het personeel van OLYMP dat permanent in de bedrijven werkzaam is, reizen ook andere medewerkers en het management regelmatig naar de productievestigingen om met eigen ogen te zien hoe het gaat en om de contacten te intensiveren. Ook personeel van PETER HAHN, inclusief de bedrijfsleiding, is om deze redenen regelmatig in de productiefaciliteiten te vinden: nog een mooie overeenkomst van de activiteiten van OLYMP en PETER HAHN.

OLYMP zet zich in voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de verschillende schakels van de leveringsketen wereldwijd.

Door deze samenwerking op basis van vertrouwen kon OLYMP zijn jarenlange en zorgvuldig geselecteerde partners al vroeg verregaand motiveren zich volgens de internationaal geldige sociale standaard SA8000® van de Social Accountability International te laten certificeren. Deze standaard is gebaseerd op de implementatie van een managementsysteem, dat het de producenten mogelijk maakt minimale sociale standaards blijvend en effectief in de bedrijven te integreren. Producenten uit zogenaamde risicolanden verplichten zich er bovendien ook toe om hun niveau van implementatie in relatie tot de BSCI-gedragscode regelmatig te laten evalueren.

De OLYMP-Bezner-stichting heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van leven van de mensen ter plekke duurzaam te verbeteren.

Het is veel fijner te geven dan te nemen: de OLYMP-Bezner-stichting

Al sinds lange tijd is OLYMP ook betrokken bij humanitaire hulpprojecten. Het merk riep daarom in 2008 de OLYMP-Bezner-stichting in het leven. Deze stichting werkt intensief en duurzaam samen met de productiebedrijven, om in het kader van zinvolle weldadigheidsprojecten in de productielanden de kwaliteit van leven van de mensen ter plekke duurzaam te verbeteren.

OLYMP staat voor kwaliteit

Naast de hoge kwaliteits-, arbeids-, sociale, milieu- en sociale ecologienormen richt OLYMP zich ook op kwalitatief hoogstaande materialen: katoen is bijvoorbeeld onmisbaar voor de productie van overhemden, truien of T-shirts vanwege de unieke eigenschappen. Om de ecologische teelt van dit natuurmateriaal veilig te stellen, is OLYMP in het jaar 2018 lid geworden van het Better Cotton Initiative (BCI). Dit initiatief zet zich in om de teelt en het gebruik van duurzaam geproduceerd katoen wereldwijd te stimuleren. Om dit doel te bereiken wordt bijvoorbeeld scholing voor katoenboeren aangeboden, om ze kennis over het beheer van hun akkerpercelen over te brengen en hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Al in 2019 werd bij OLYMP meer dan 70% van het gebruikte katoen via het BCI ingekocht.

Ook op het punt van milieubescherming zet OLYMP zich in: sinds 2018 wordt de emissie van drijfgas bij de vestigingsplaats in Bietigheim-Bissingen bij Stuttgart (Duitsland) voor 100% gecompenseerd, waardoor een volledige klimaatneutraliteit voor de locatie wordt bereikt. Tegen de gangbare praktijk in is bij de evaluatie zelfs rekening gehouden met de mobiliteit van het personeel. Onder andere een energiezuinige constructie, een eigen fotovoltaïsche installatie en een blokverwarmingssysteem dragen eraan bij de ecologische voetafdruk te minimaliseren. 

Wij vinden: OLYMP past perfect bij onze bedrijfsfilosofie en wij zijn er trots op producten van OLYMP bij ons te kunnen aanbieden. Hier gaat u naar de producten van OLYMP in de onlineshop van PETER HAHN.