Voer uw zoekbegrip in

We beginnen het nieuwe jaar echt met een schone lei: PETER HAHN is klimaatneutraal!

klimaatneutraal-bedrijf: onze klimaatbeschermingsproject in Peru

We hebben niet alleen goede voornemens voor het nieuwe jaar. We hebben ze al in de praktijk gebracht. PETER HAHN is sinds 1 oktober 2021 een klimaatneutrale onderneming. Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en klimaatbescherming hebben bij PETER HAHN vanaf het begin een hoge prioriteit gehad. Onze grote inzet voor duurzame natuurlijke materialen, hoogwaardige verwerking en tijdloze mode die snelle trends overleeft, gaf vanaf het begin de richting aan voor een duurzaam bedrijf. Met klimaatneutraliteit zetten we de volgende grote stap naar een verantwoorde toekomst. Wat klimaatneutraliteit eigenlijk inhoudt, wat wij doen om klimaatneutraal te zijn en hoe het in de toekomst verder zal gaan, onthullen wij u hier.

Wat betekent klimaatneutraliteit?

In principe is een bedrijf klimaatneutraal wanneer alle CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Bij broeikasgassen zoals CO2 is het uiteindelijk de totale balans in de atmosfeer die telt, en daarom kan de uitstoot die hier in Duitsland plaatsvindt, worden gecompenseerd door de uitstoot elders te verminderen. Dit leidt tot geen verdere toename van broeikasgassen in de atmosfeer en dus geen negatieve gevolgen voor onze planeet en het klimaat. Om de eigen CO2-uitstoot te kunnen compenseren, moet een bedrijf de zogeheten Corporate Carbon Footprint (kortweg CCF) bepalen. Dit is wat we hebben gedaan.

Bij PETER HAHN registreren we alle veroorzaakte CO2-emissies om ze te vermijden en geleidelijk aan te verminderen. Wij compenseren alle onvermijdelijke emissies via een klimaat- en bosbeschermingsproject in het Peruaanse Amazonegebied. Wij vinden het fijn om een klimaatneutrale onderneming te zijn en bij te dragen aan de bescherming van het klimaat en het milieu.

klimaatneutraal bedrijf: Wat betekent klimaatneutraliteit?

Hoe werkt de bepaling van de CO2-uitstoot?

In samenwerking met ClimatePartner hebben wij de relevante CO2-uitstoot van ons bedrijf geregistreerd. Voor deze klimaatbeoordeling hebben we rekening gehouden met alle activiteiten en locaties van PETER HAHN, inclusief logistiek. Waar mogelijk proberen wij emissies te verminderen of volledig te vermijden. Waar dit niet mogelijk is, compenseren wij de resulterende emissies via een erkend klimaatbeschermingsproject.

Het opstellen van een CO2-voetafdruk is een complex project, aangezien gegevens op vele gebieden moeten worden verzameld: van elektriciteitsverbruik en het soort elektriciteit, tot de afstand die door werknemers wordt afgelegd en de manier waarop, tot logistieke gegevens zoals het vervoer van goederen en de verzending van catalogi. Wij nemen dit werk graag op ons, omdat klimaatneutraliteit een strategische bedrijfsdoelstelling is.

PATRIZIA STRUPP, HOOFD VAN DE AFDELING DUURZAAMHEID

Concreet ziet de procedure er bij PETER HAHN als volgt uit:

Stap 1 naar klimaatneutraliteit: registreren

Allereerst hebben we met ClimatePartner onderzocht hoe hoog onze CO2-uitstoot eigenlijk is. Dit was een langdurig en inspannend proces, omdat wij alles onder de loep moesten nemen: verwarming, elektriciteit, verplaatsingen van personeel, goederenvervoer, verpakkingen, verzending van catalogi en nog veel meer (bijv. het voedsel in de kantine). Climate Partner heeft vervolgens de CO2-voetafdruk berekend op basis van onze gegevens.

Stap 2 naar klimaatneutraliteit: verminderen

Natuurlijk moet het eerste doel zijn onze eigen CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verminderen of, in het beste geval, helemaal te vermijden. Waar wij kunnen, schakelen wij daarom over op alternatieven met een lagere uitstoot en optimaliseren wij onze processen. Wij hebben al in de tweede fase aan deze knoppen kunnen draaien:

  • Wij investeren in milieuvriendelijke verpakkings- en transportoplossingen en produceren onze eigen groene stroom door middel van fotovoltaïsche energie, geothermische energie en een warmtekrachtkoppelingscentrale. Op ons hoofdkantoor in Winterbach gebruiken we 100% groene stroom.
  • Wij schakelen ook geleidelijk over op een CO2-neutraal wagenpark.
  • Het materiaal voor de verzenddozen, tassen en catalogi is afkomstig van duurzame bronnen, bijvoorbeeld uit duurzame bosbouw.
  • Het woon-werkverkeer van onze werknemers naar kantoor veroorzaakt veel emissies. Daarom worden onze werkplekken steeds flexibeler en zijn meer thuiswerkdagen mogelijk.
  • Daarnaast bieden wij onze werknemers al enkele jaren de mogelijkheid om e-bikes of fietsen te leasen. Een milieuvriendelijk alternatief voor het woon-werkverkeer en in de vrije tijd, waar veel werknemers gebruik van maken.
  • Op het gebied van de aankoop van goederen hebben wij altijd zeer vraaggericht gewerkt: door vooraf inlichtingen in te winnen, kopen wij alleen die artikelen in grote hoeveelheden waarnaar bij onze klanten vraag is. Op die manier voorkomen we dat er voorraden overblijven en behouden we waardevolle hulpbronnen.
  • Wij zijn voortdurend bezig het aandeel duurzame producten in ons assortiment uit te breiden. Zo produceert het gebruik van biologisch materiaal minder CO2 dan de teelt van conventioneel katoen. Ook het gebruik van gerecyclede materialen draagt bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot.

Helaas zijn er een aantal emissies in de onlinehandel die niet zo gemakkelijk te verminderen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld onvermijdelijke emissies in de logistiek en zijn werknemers die ver weg wonen afhankelijk van de auto.

Stap 3 naar klimaatneutraliteit: compenseren

Een van de manieren om deze onvermijdelijke emissies te neutraliseren, is het compenseren van broeikasgassen. Bijvoorbeeld door overeenkomstige certificaten te kopen die diverse klimaatprojecten ondersteunen. Bijvoorbeeld projecten voor herbebossing of voor ontwikkelingshulp in armere streken van onze planeet. Zo wordt 100% van onze CO2-uitstoot gecompenseerd.

Wij doen ons deel om de opwarming van de aarde te beperken. Wij verminderen de CO2-uitstoot in het bedrijf waar mogelijk en wij compenseren de onvermijdelijke uitstoot. PETER HAHN is er dan ook trots op een klimaatneutrale onderneming te zijn.

DR. DANIEL GUTTING, DIRECTEUR VAN PETER HAHN
klimaatneutraal-bedrijf: onze klimaatbeschermingsproject in Peru

Welk klimaatbeschermingsproject steunt PETER HAHN?

Om onze CO2-uitstoot te compenseren, steunen wij het klimaatbeschermingsproject ‘Bosbescherming’ in Tambopata, Peru (ClimatePartner ID: 12310-1610-1001, nr. 1114) Dit zorgt ervoor dat het unieke oerwoud in Tambopata behouden blijft. Zonder het project zou het bos in ongeveer 15 jaar verdwenen zijn en daarmee niet alleen de unieke flora en fauna, maar ook het levensonderhoud en de inkomsten van de ongeveer 400 gezinnen die in de 300.000 hectare regenwoud in het Amazonegebied wonen. Bijvoorbeeld door kleine bedrijfjes op te zetten, zeep en olie te produceren en duurzame paranoten te verbouwen. Door onze steun willen wij niet alleen het bos beschermen, maar tegelijkertijd laten zien dat de bossen in het Amazonegebied belangrijke en waardevolle habitats zijn die in stand moeten worden gehouden.

klimaatneutraal-bedrijf: onze klimaatbeschermingsproject in Peru

Bosbescherming is een zeer belangrijk aspect voor ons. U moet weten dat hoe langer een boom staat, hoe meer uitstoot hij bindt. Daarom is het niet alleen belangrijk om bomen te planten, maar ook om ze permanent te behouden. Het project in Peru levert hieraan een doorslaggevende bijdrage door boeren op te leiden in het duurzaam beheren van het bos. Daarom is het voor de boeren ook financieel lonend om het bos in stand te houden en niet te kappen. Het is ook een groot langetermijnproject en wij zijn overtuigd van de doeltreffendheid ervan, want door dit klimaatbeschermingsproject wordt jaarlijks 1.500.000 ton CO2 bespaard.

PATRIZIA STRUPP, HOOFD VAN DE AFDELING DUURZAAMHEID

Hoe gaat het in de toekomst verder?

Klimaatbescherming werkt natuurlijk alleen als wij onze maatregelen met regelmaat controleren. Dit betekent dat wij samen met ClimatePartner regelmatig een CO2-voetafdruk zullen blijven opstellen om te bepalen hoe onze voetafdruk zich ontwikkelt. Op basis daarvan bepalen we dan de volgende stappen, bijvoorbeeld in het terugdringen van emissies. Met elke nieuwe balans wordt ook de kwaliteit van de gegevens verbeterd, aangezien de bevindingen van de vorige balansen erin worden verwerkt.

Via onze ClimateID kunt u op elk moment zien voor welke periodes wij ons een klimaatneutraal bedrijf mogen noemen en welke projecten wij daarvoor ondersteunen.

Verder zijn wij ons ervan bewust dat naast de Corporate Carbon Footprint (CCF) ook de Product Carbon Footprint (PCF) van cruciaal belang is om in de toekomst klimaatneutrale producten te kunnen aanbieden. Ook dit concept werkt volgens het motto: Registreren – Verminderen – Compenseren. Als er nieuws is over klimaatneutrale producten, zullen wij u informeren.

aanbevolen voor jou