Privacy policy

Wij vinden het belangrijk dat klanten die onze site bezoeken zich veilig voelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de volgende alinea's kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen als u op onze website informatie over uzelf vermeldt, bijvoorbeeld bij het rechtstreeks bestellen van een catalogus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke voorschriften m.b.t. bescherming van gegevens.

Bij het bezoeken van de website van PETER HAHN wordt algemene informatie automatisch opgeslagen voor analyses. PETER HAHN gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens maar uitsluitend voor statistische verwerking. Dit soort gegevens wordt bij elk bezoek aan websites vastgelegd.

Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage onder nummer 1039011.

Om extra veiligheid te garanderen worden uw gegevens doorgestuurd volgens het SSL-systeem (Secure Socket Layer). Zo wordt alle informatie bij de overdracht van uw gegevens automatisch zó gecodeerd dat onbevoegden geen inzage hebben.

Cookies

Wij willen graag dat u op onze website op een plezierige manier kunt vinden wat u zoekt. Daarom heeft de website een overzichtelijke structuur en geven wij u tips over actuele producten en aanbiedingen die u persoonlijk zouden kunnen interesseren. Om u beter van dienst te kunnen zijn, maken wij op onze website onder meer gebruik van zogenaamde cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies': tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren door middel van uw gegevens. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Webtracking en retargeting

Op onze website wordt informatie over het surfgedrag van bezoekers gemeten en anoniem opgeslagen met behulp van de informatietechnologie van Criteo SA, Google Inc, Econda GmbH, Sociomantic labs GmbH, intelliAd Media GmbH, TradeTracker Nederland, Yahoo en Appnexus, met als doel het verbeteren van de onlineshop en het verkrijgen van gepersonaliseerde productaanbevelingen. U kunt bezwaar maken tegen de volkomen anonieme analyse van uw surfgedrag op deze website via de deactiveringslinks van Criteo, Econda, Sociomantic, IntelliAd, Tradetracker, Appnexus, Yahoo, Google, Facebook, Bing, en Twitter.

Webanalyse door anonieme gebruikersprofielen

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen door Appnexus en Yahoo, met technologie van Criteo. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden samengesteld. Deze gebruikersprofielen helpen bij de analyse van het bezoekersgedrag. Hiermee kunnen we ons aanbod steeds weer verbeteren. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker. Met cookies kan de internetbrowser later weer worden herkend. De gegevens die worden verzameld worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gekoppeld aan persoonlijke informatie over de drager van het pseudoniem. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse te allen tijde beëindigen. Klik dan hier: Appnexus en Yahoo.

Op deze website worden gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen met technologie van econda GmbH (www.econda.de). Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden samengesteld. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt die herkenning van de internetbrowser mogelijk maken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker worden gebruikersprofielen echter nooit met gegevens over de drager van de schuilnaam aangevuld. Vooral IP-adressen worden onherkenbaar gemaakt zodra er contact is gelegd met de site. Hierdoor is het niet mogelijk om gegevens van gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen. Bezoekers van deze website kunnen op ieder gewenst moment hun toestemming voor deze gegevensregistratie en -opslag intrekken.

AdClear campaign-tracking

Wij maken gebruik van de diensten van AdClear GmbH ('AdClear') voor het verzamelen van statistische gegevens ten behoeve van campaign-tracking. Met behulp van deze gegegevens kunnen we onze klanten in de toekomst geoptimaliseerde aanbiedingen doen. Bij campaign-tracking wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ’cookies’ (tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer). Deze gegevens worden anoniem geregistreerd. Persoonsgegevens zullen niet worden verzonden naar AdClear. AdClear GmbH is door TÜV Saarland gecertificeerd in gegevensbescherming bij trackingsystemen.

Bezwaar tegen dataopslag

Volgens §15 van de huidige versie van de TMG heeft u het recht bezwaar te maken tegen de dataopslag van uw (anonieme) gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website.

U kunt uzelf onzichtbaar maken voor AdClear campaign-tracking. Hiervoor is op www.peterhahn.be een cookie ingesteld met de naam ’adclearoptout’. Uw bezwaar geldt zolang u dit cookie bewaart.

Het cookie is ingesteld voor de genoemde website en geldt per browser en per computer. Wanneer u de website vanaf meerdere apparaten en browsers bezoekt, dient u voor elk afzonderlijk apparaat en elke browser apart bezwaar te maken tegen dataopslag.

U heeft geen bezwaar tegen dataverzameling door AdClear.
Maak bezwaar tegen dataverzameling door AdClear.

Privacy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Peter Hahn Nederland B.V.
Website:www.peterhahn.nl.
Inschrijfnummer KvK: 06045404
BTW-nummer: NL 0053.20.720.B01

2. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand (email-)adres of telefoonnummer (zie punt 10).

Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens (schriftelijk) mededelen op onderstaand (email-)adres of telefoonnummer. U kunt uw gegevens ook invullen op de website van de Stichting Infofilter: www.bel-me-niet.nl

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria
Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
Op het volgende e-mailadres: service@peterhahn.nl
Op het volgende telefoonnummer: 0900 – 7383742
Op het volgende adres: Peter Hahn, T.a.v. Klantenservice, Postbus 125, 3980 CC Bunnik.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Download als pdf-bestand

Uw download vindt u hier.
Voor de weergave van het pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig

Lid van Thuiswinkel.org
Bestellen zonder risico
Achteraf betalen
Prettig en veilig
Retourzending
eenvoudig en gratis
Bestelservice
0900 - 738 37 42
(€ 0,20 per gesprek + uw gebruikelijke kosten)